Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Agregátor obsahu ESF filter je momentálně nedostupný.

Vzdělávání - KOVOLIT, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 844 811 Kč

 
23. 10. 2017

Další vzdělávání zaměstnanců Insia a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 11. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 825 300 Kč

 
23. 10. 2017

Vybavení bytů pro cílovou skupinu

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 11. 2017 10:00

 
23. 10. 2017

Vedení a facilitace workshopů včetně zpracování podkladů a výstupů v rámci projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 571 983,5 Kč

 
23. 10. 2017

Školení v oblasti specializovaného IT

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 11. 2017 10:00

 
23. 10. 2017

Strategický plán rozvoje města

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 776 000 Kč

 
20. 10. 2017

Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá – Výběr dodavatele homogenizátoru

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 410 000 Kč

 
20. 10. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti EKOZIS spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 702 000 Kč

 
20. 10. 2017

Implementace CAF

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 706 000 Kč

 
19. 10. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 902 000 Kč

 
19. 10. 2017

Školení v oblasti obecných a specializovaných IT

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 11. 2017 10:00

 
19. 10. 2017

Rozvoj zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 000 Kč

 
18. 10. 2017

Zajištění genderových auditů

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 566 529 Kč

 
18. 10. 2017

Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 634 450 Kč

 
18. 10. 2017

Program na podporu pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob – Kurzy domovník a krajinář

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 136 000 Kč

 
17. 10. 2017

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 10. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 088 000 Kč

 
16. 10. 2017

Další vzdělávání zaměstnanců WFM

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 571 550 Kč

 
16. 10. 2017

Odborné vzdělávání zaměstnanců – specializované IT

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 558 500 Kč

 
16. 10. 2017

Vzdělávání pracovníků MAJAK-SOFTWARE spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 956 500 Kč

 
13. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců: Odborné školení – akademie kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000 Kč

 
13. 10. 2017