Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Realizace podnikového vzdělávání zaměstnanců CeWe Color, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč

 
09. 10. 2017

Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 000 Kč

 
09. 10. 2017

Zajištění specifických odborných služeb podporující zavedení Cochemského principu do praxe

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 375 000 Kč

 
09. 10. 2017

Efektivní úřad města Příbram

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 529 390 Kč

 
09. 10. 2017

Komplexní vzdělávání pro rozvoj potenciálu firmy JplusZ

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 10. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 830 000 Kč

 
06. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců - MULTIMA a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 696 376 Kč

 
06. 10. 2017

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti REEHAP s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 366 660 Kč

 
06. 10. 2017

Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 036 550 Kč

 
06. 10. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky – část 2 a část 4 – opakované řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 10. 2017 10:00

 
06. 10. 2017

Odborné vzdělávání – logistika skladování

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
06. 10. 2017

Zajištění profesního rozvoje členské základny KPKB ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 417 400 Kč

 
05. 10. 2017

Zajištění vzdělávání – software CAD/CAM

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 383 800 Kč

 
05. 10. 2017

Zajištění vzdělávání – software Tebis

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 256 704 Kč

 
05. 10. 2017

Zajištění vzdělávání – software GOM

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 320 000 Kč

 
05. 10. 2017

VESNA, a.s. - Podnikové vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 964 700 Kč

 
05. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
05. 10. 2017

Zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
04. 10. 2017

IT kurzy pro zaměstnance II

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 132 950 Kč

 
02. 10. 2017

Technické kurzy pro zaměstnance III

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 13:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 260 910 Kč

 
02. 10. 2017

Vzdělávání v oblasti Technického a jiného odborného vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 772 096 Kč

 
02. 10. 2017