Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Agregátor obsahu ESF filter je momentálně nedostupný.

Zajištění vzdělávacích služeb pro projekt „Vzdělávání zaměstnanců Libor Václavík – LIBROS a partnerů“

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 675 480,83 Kč

 
29. 09. 2017

Vzdělávání - MYJÓMI družstvo invalidů II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 569 280 Kč

 
27. 09. 2017

Školení v oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Jazykových vzdělávání a Technických a jiných odborných vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 10:00

 
27. 09. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu BRANOPAC CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 842 000 Kč

 
27. 09. 2017

Vzdělávací aktivity pro zaměstnance EKOFILTR spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 143 840 Kč

 
27. 09. 2017

Zajištění případových supervizí pro týmy pracovníků v sociálních službách v rámci projektu „Podpora transformace v MSK III“ II

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 218 181,82 Kč

 
27. 09. 2017

POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 080 474 Kč

 
27. 09. 2017

Vzdělávání pro Sociální pracovníky a Pracovníky v sociálních službách

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 949 200 Kč

 
26. 09. 2017

Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 17:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 929 426 Kč

 
26. 09. 2017

Vytvoření Strategie města a Strategie efektivního hospodaření pro město Slavkov u Brna

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 515 000 Kč

 
26. 09. 2017

Zajištění sociální služby "Sociálně terapeutické dílny" v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 636 363 Kč

 
25. 09. 2017

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti BRABEC vzduchotechnika s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 099 103 Kč

 
25. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Stavební firma – Akostav spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 260 000 Kč

 
25. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti TUBES International s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 10. 2017 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 831 750 Kč

 
25. 09. 2017

Výzva č. 34 OPZ - Vzdělávání v oblasti e-governmentu, projektového řízení a kybernetické bezpečnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
25. 09. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. – technik řízení jakosti

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 101 600 Kč

 
25. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ŽS REAL, a.s. - Aqualandu Moravia – VŘ marketing a jazyky

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 201 000 Kč

 
25. 09. 2017

Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
25. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti NC Line a.s. - Evropské svářečské zkoušky dle ČSN

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 397 100 Kč

 
25. 09. 2017

Podporou vzdělanosti zaměstnanců k trvalému růstu

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 345 304 Kč

 
24. 09. 2017