Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání pracovníků MAJAK-SOFTWARE spol. s r.o. – Jazykové vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 355 000 Kč

 
06. 11. 2017

Vzdělávání zaměstnanců Faurecia Interiors Pardubice

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 885 400 Kč

 
06. 11. 2017

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava – socializačně-vzdělávací pobytové akce a vzdělávací semináře/besedy

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 936 042 Kč

 
06. 11. 2017

Školení NX

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč

 
03. 11. 2017

Vzdělávání zaměstnanců:Vstřikování plastů

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 460 000 Kč

 
03. 11. 2017

Zajištění vzdělávání pro DSV Road a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 095 000 Kč

 
03. 11. 2017

Efektivní správa Zdravého města Dobříše -

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 956 000 Kč

 
02. 11. 2017

Podnikové vzdělávání v oblasti konstrukce a výroby laboratorní a vakuové techniky ve společnosti LAVAT a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 698 200 Kč

 
02. 11. 2017

Technické kurzy pro zaměstnance IV

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 44 550 Kč

 
02. 11. 2017

Zajištění vzdělávání pro HP – Pelzer s.r.o. II.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 110 500 Kč

 
02. 11. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 920 000 Kč

 
02. 11. 2017

Zajištění coworkingových prostor pro účastníky programu Laboratoř Nadace Vodafone

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 374 390 Kč

 
02. 11. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost SATUM CZECH s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 342 000 Kč

 
02. 11. 2017

Optimalizace procesů a postupů a profesionalizace chodu MÚ Terezín

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 10:00

 
02. 11. 2017

Zvýšení kvality řízení a lidských zdrojů v rámci úřadu MČ Praha – Zbraslav – Strategie rozvoje úřadu městské části

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
01. 11. 2017

Počítačový kurz II - Helios

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 180 000 Kč

 
31. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců Possehl Electronics Czech Republic s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 742 000 Kč

 
31. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti AutoCont CZ a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 580 000 Kč

 
31. 10. 2017

Zajištění vzdělávání BMKco s.r.o.“

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 11. 2017 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 847 200 Kč

 
30. 10. 2017

Werkperspektiva – obecné a specializované IT

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 662 758 Kč

 
30. 10. 2017