Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zpracování územně dopravní koncepce města Dobříše

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2018 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 407 100 Kč

 
19. 01. 2018

Technické kurzy pro zaměstnance Flash Steel Power, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 619 207 Kč

 
18. 01. 2018

Vzdělávání zaměstnanců ČD – Informační Systémy, a.s. v oblasti SAP

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 265 000 Kč

 
18. 01. 2018

Vybavení IT a jiné technické zařízení pro projekty Společnosti Podané ruce o.p.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 790 000 Kč

 
18. 01. 2018

Výběrové řízení na školení robotizace

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 02. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
17. 01. 2018

Vzdělávání softskills - 2. vyhlášení

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 768 000 Kč

 
17. 01. 2018

Media Investments

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 224 Kč

 
16. 01. 2018

Služby údržby a rozvoje ERP systému Helios Green

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 02. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 852 320 Kč

 
16. 01. 2018

Odborné vzdělávání zaměstnanců TRW Automotive Czech

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 01. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 690 000 Kč

 
15. 01. 2018

"Vzdělávání zaměstnanců Takeplace - aktivity Měkké a manažerské dovednosti a Specializované IT"

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 01. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 373 780 Kč

 
15. 01. 2018

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti Dial Telecom, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 920 000 Kč

 
12. 01. 2018

Vzdělávání zaměstnanců Trenkwalder a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 01. 2018 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 661 344 Kč

 
12. 01. 2018

JVP - Školení manažerské

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 01. 2018 15:00

 
12. 01. 2018

JVP - Školení obecné IT

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 01. 2018 15:00

 
12. 01. 2018

JVP - Školení technické a odborné

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 01. 2018 15:00

 
12. 01. 2018

Profesionalizace městského úřadu v Tišnově

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 02. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 077 686 Kč

 
11. 01. 2018

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Vodní sklo, a.s. a ESON s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 582 632 Kč

 
11. 01. 2018

Podnikové vzdělávání Promens a.s. a partnerů

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 01. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 570 000 Kč

 
11. 01. 2018

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 02. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 712 620 Kč

 
11. 01. 2018

Webový portál Sociální služby a IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 02. 2018 14:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 909 089 Kč

 
10. 01. 2018