Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání v Jihočeském kraji - Controlling a Reporting v IS HELIOS Orange

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 11. 2017 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 160 000 Kč

 
27. 10. 2017

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 885 950,41 Kč

 
27. 10. 2017

Dodávka odborných poradenských služeb a školení pro projekt MěÚ Blansko v rámci projektu výzvy 033

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 619 210 Kč

 
27. 10. 2017

Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na Solid Edge)

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
26. 10. 2017

POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců OBB stavební materiály, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 261 950 Kč

 
26. 10. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost Armaturka Vranová Lhota, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 321 000 Kč

 
26. 10. 2017

Zajištění vzdělávání Teplárna Otrokovice

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 812 900 Kč

 
25. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců: Manažer projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 280 000 Kč

 
25. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců - PODA a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 671 800 Kč

 
24. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Značky Morava a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 11. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 688 000 Kč

 
24. 10. 2017

Vzdělávání - KOVOLIT, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 844 811 Kč

 
23. 10. 2017

Další vzdělávání zaměstnanců Insia a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 11. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 825 300 Kč

 
23. 10. 2017

Vybavení bytů pro cílovou skupinu

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 11. 2017 10:00

 
23. 10. 2017

Vedení a facilitace workshopů včetně zpracování podkladů a výstupů v rámci projektu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí"

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 571 983,5 Kč

 
23. 10. 2017

Školení v oblasti specializovaného IT

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 11. 2017 10:00

 
23. 10. 2017

Strategický plán rozvoje města

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 776 000 Kč

 
20. 10. 2017

Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá – Výběr dodavatele homogenizátoru

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 410 000 Kč

 
20. 10. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti EKOZIS spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 702 000 Kč

 
20. 10. 2017

Implementace CAF

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 706 000 Kč

 
19. 10. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 902 000 Kč

 
19. 10. 2017