Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 000 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 52 000 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 65 200 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 46 500 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 38 000 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 000 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 26 200 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 108 800 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 115 000 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 37 200 Kč

 
06. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců M2C

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 16:00

 
06. 09. 2017

Realizace vzdělávacích kurzů - Školení modulu Firemní aktivity v informačním systému Helios Orange

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 126 500 Kč

 
06. 09. 2017

Realizace vzdělávacích kurzů - Školení modulů nástroje přizpůsobení a uživatelské editory v informačním systému Helios Orange

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 113 850 Kč

 
06. 09. 2017

Digitální model budovy - kopie

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 508 500 Kč

 
06. 09. 2017

Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov – Plán udržitelné městské mobility a Koncepce odpadového hospodářství

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 719 000 Kč

 
05. 09. 2017

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti VAŠSTAV, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 640 000 Kč

 
05. 09. 2017

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 885 950,41 Kč

 
05. 09. 2017

Školení v oblasti obecného a specializovaného IT pro společnost HANAKOV

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 704 048 Kč

 
04. 09. 2017

Dodávka vzdělávacích služeb v polygrafii

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 235 000 Kč

 
02. 09. 2017

Školení informačních systémů firmy: 1. Nový skladový systém 2. Práce s daty, cloudové úložiště

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2017 18:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč

 
01. 09. 2017