Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců Freudenberg Home and Cleaning Solutions

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 538 000 Kč

 
11. 10. 2017

Nastavení systému komunikace a zajištění realizace vzdělávání „Rýmařov - Efektivní otevřený úřad II“

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 513 000 Kč

 
11. 10. 2017

Školení zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 10. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 043 220,93 Kč

 
11. 10. 2017

Vzdělávací aktivita – Normování - metoda REFA,MMT, MOST

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 10. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 105 000 Kč

 
10. 10. 2017

Vzdělávací aktivita – CATIA V5 - Pokročilá konstrukce forem

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 10. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 67 200 Kč

 
10. 10. 2017

Mistr v pozemním a dopravním stavitelství

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 216 800 Kč

 
10. 10. 2017

Rozšíření kvalifikace řidičských oprávnění

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 10. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 530 230 Kč

 
09. 10. 2017

Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání VZ/99/OSRM/17

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 910 000 Kč

 
09. 10. 2017

Implementace ISO

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 475 206 Kč

 
09. 10. 2017

Realizace podnikového vzdělávání zaměstnanců CeWe Color, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč

 
09. 10. 2017

Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 000 Kč

 
09. 10. 2017

Zajištění specifických odborných služeb podporující zavedení Cochemského principu do praxe

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 375 000 Kč

 
09. 10. 2017

Efektivní úřad města Příbram

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 529 390 Kč

 
09. 10. 2017

Komplexní vzdělávání pro rozvoj potenciálu firmy JplusZ

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 10. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 830 000 Kč

 
06. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců - MULTIMA a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 696 376 Kč

 
06. 10. 2017

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti REEHAP s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 366 660 Kč

 
06. 10. 2017

Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 036 550 Kč

 
06. 10. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky – část 2 a část 4 – opakované řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 10. 2017 10:00

 
06. 10. 2017

Odborné vzdělávání – logistika skladování

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
06. 10. 2017

Zajištění profesního rozvoje členské základny KPKB ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 417 400 Kč

 
05. 10. 2017