Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění profesního rozvoje členské základny KPKB ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 417 400 Kč

 
05. 10. 2017

Zajištění vzdělávání – software CAD/CAM

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 383 800 Kč

 
05. 10. 2017

Zajištění vzdělávání – software Tebis

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 256 704 Kč

 
05. 10. 2017

Zajištění vzdělávání – software GOM

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 320 000 Kč

 
05. 10. 2017

VESNA, a.s. - Podnikové vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 964 700 Kč

 
05. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
05. 10. 2017

Zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
04. 10. 2017

IT kurzy pro zaměstnance II

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 132 950 Kč

 
02. 10. 2017

Technické kurzy pro zaměstnance III

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 13:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 260 910 Kč

 
02. 10. 2017

Vzdělávání v oblasti Technického a jiného odborného vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 772 096 Kč

 
02. 10. 2017

Zajištění realizace projektu Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou - KA 01,02,03

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 476 446,2 Kč

 
02. 10. 2017

Cílené vzdělávání – zvýšení kvalifikace zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 10. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 080 000 Kč

 
29. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Futures Contproduct s.r.o. – Pracovník NDT - kontrola svárů VT + PT

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 10. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 500 Kč

 
29. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Futures Contproduct s.r.o. – Evropské svářečské zkoušky dle ČSN

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 10. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 274 200 Kč

 
29. 09. 2017

Školení zaměstnanců společnosti ZV - Nástroje s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 103 300 Kč

 
29. 09. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro projekt „Vzdělávání zaměstnanců Libor Václavík – LIBROS a partnerů“

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 675 480,83 Kč

 
29. 09. 2017

Vzdělávání - MYJÓMI družstvo invalidů II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 569 280 Kč

 
27. 09. 2017

Školení v oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Jazykových vzdělávání a Technických a jiných odborných vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 10:00

 
27. 09. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu BRANOPAC CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 842 000 Kč

 
27. 09. 2017

Vzdělávací aktivity pro zaměstnance EKOFILTR spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 143 840 Kč

 
27. 09. 2017