Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců LČR - měkké a manažerské dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
29. 06. 2017

Propagační předměty OPZ/OP PMP – III.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
28. 06. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 000 Kč

 
28. 06. 2017

Další vzdělávání zaměstnanců Prague Car Sharing s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2017 18:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 917 368 Kč

 
28. 06. 2017

Zajištění ubytování a pronájmu zasedací místnosti ve Wernigerode - Německo

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 558 653 Kč

 
28. 06. 2017

Analýza dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb v Plzeňském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 239 669,42 Kč

 
27. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk. C+E

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 44 100 Kč

 
26. 06. 2017

Profesní průkaz

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
26. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.C

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 64 800 Kč

 
26. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.C

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 200 Kč

 
26. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců VUAB Pharma, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 620 Kč

 
26. 06. 2017

Podnikové vzdělávání řídících pracovníků společnosti ZENOVA services s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 792 000 Kč

 
26. 06. 2017

Zdokonalení odborné způsobilosti řidičů sk.C

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
26. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ORPA Papír a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 08:00

 
23. 06. 2017

Odborný rozvoj pracovníků v oblasti kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 115 000 Kč

 
23. 06. 2017

Zajištění „Vzdělávání členů OHK Vyškov“

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 899 200 Kč

 
23. 06. 2017

„Podnikové vzdělávání zaměstnanců“

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 375 000 Kč

 
23. 06. 2017

Firemní vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 07. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 567 678 Kč

 
23. 06. 2017

Stavební úpravy a změna užívání stavby při základní a mateřské škole Řeznovice

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 069 659 Kč

 
22. 06. 2017

Externí vzdělávání pro Xella CZ, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 300 000 Kč

 
22. 06. 2017