Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA KRÁLŮV DVŮR A JEHO OKOLÍ - PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRÁLŮV DVŮR

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 09. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
29. 08. 2017

POVEZ II – Windows 10 – podpora a řešení potíží (MOC 10982) – ŠKODA ICT s.r.o. OVA

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 24 525 Kč

 
29. 08. 2017

POVEZ II – Windows 10 – novinky pro správce Windows 7 a Windows 8/8.1 – ŠKODA ICT s.r.o. OVA

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 18 450 Kč

 
29. 08. 2017

Zefektivnění systému komunikace v podmínkách Úřadu městské části Praha 14

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 421 000 Kč

 
29. 08. 2017

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Okula Nýrsko a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 596 100 Kč

 
28. 08. 2017

Profesní vzdělávání zaměstnanců členů Informační technologie z.s. – manažerské, odborné a jazykové kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 965 100 Kč

 
28. 08. 2017

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti ASTRA

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 09. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 725 000 Kč

 
28. 08. 2017

Vzdělávací aktivita - Interní a procesní auditor

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 240 Kč

 
28. 08. 2017

Rekvalifikační a kvalifikační kurzy pro osoby pečující o děti do 15 let

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2017 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 240 000 Kč

 
28. 08. 2017

Vzdělávání členských firem v rámci projektu Akademie III

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 862 500 Kč

 
25. 08. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Energorozvody

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 832 235 Kč

 
25. 08. 2017

Dodávka služeb GIS pro Mikroregion Sokolov -východ

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2017 15:00

 
25. 08. 2017

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Mlénský s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2017 10:00

 
25. 08. 2017

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY ZBOŽÍ V OBLASTI IT POTŘEB 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 500 000 Kč

 
25. 08. 2017

Poradenství pro Pardubický kraj II

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 09. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 37 940 000 Kč

 
24. 08. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
24. 08. 2017

Podpora a posilování systému služeb sociální prevence zaměřených na potřeby osob ohrožených zadlužeností v Olomouckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 09. 2017 10:00

 
24. 08. 2017

Vícedenní pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením využívajících služeb rané péče

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 09. 2017 10:00

 
24. 08. 2017

Aplikace chemických látek, bezpečnost práce a manipulace při výrobě dextrinových lepidel a jejich použití ve výrobním závodě společnosti TOPCORE service s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 918 000 Kč

 
24. 08. 2017

Svářečské kurzy a periodická přezkoušení svářečů

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 050 000 Kč

 
23. 08. 2017