Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

POVEZ II – Windows 10 – nasazení a správa – ŠKODA ICT s.r.o. ŠU

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 24 525 Kč

 
04. 08. 2017

Výběr dodavatele odborných školení pro společnost Chára Sport

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 008 000 Kč

 
04. 08. 2017

POVEZ II – Windows 10 – podpora a řešení potíží (MOC 10982) – ŠKODA ICT s.r.o. ŠU

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 24 525 Kč

 
04. 08. 2017

POVEZ II – Windows 10 – novinky pro správce Windows 7 a Windows 8/8.1 – ŠKODA ICT s.r.o. ŠU

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 18 450 Kč

 
04. 08. 2017

Realizace vzdělávacích kurzů - 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 303 000 Kč

 
04. 08. 2017

Vzdělávání zaměstnanců: Odborné školení - Akademie kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000 Kč

 
04. 08. 2017

Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 223 Kč

 
03. 08. 2017

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti NERKON

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 378 000 Kč

 
03. 08. 2017

Školení v oblasti obecného a specializovaného IT

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 590 000 Kč

 
03. 08. 2017

Strategie sociálního rozvoje a bezpečnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
03. 08. 2017

Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečujících II“

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 580 000 Kč

 
02. 08. 2017

Realizace dílčích aktivit projektu MMP „Kvalita pro budoucnost“

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 775 000 Kč

 
02. 08. 2017

Vzdělávací aktivita zaměřená na školení MOC a VMware vSphere

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 499 999 Kč

 
02. 08. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 000 Kč

 
01. 08. 2017

Vzdělávací aktivita: Programátor CNC strojů se zaměřením na CAM Express

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 290 000 Kč

 
01. 08. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti Alfa Plastik, a.s. – technik řízení jakosti TC

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 598 800 Kč

 
01. 08. 2017

Rozšíření znalostí v IS VISION32 po instalaci nových modulů

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 365 000 Kč

 
01. 08. 2017

Rozšíření znalostí informačního systému VISION32

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 335 000 Kč

 
01. 08. 2017

Výběrové řízení na Vzdělávání zaměstnanců Aqualandu Moravia

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 101 200 Kč

 
01. 08. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
31. 07. 2017