Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Stavební úpravy dětského koutku na ÚP v Hradci Králové

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 437 506 Kč

 
28. 07. 2017

Profesní průkaz Olomouc

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 20 000 Kč

 
27. 07. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.C+E

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 000 Kč

 
27. 07. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.C

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 200 Kč

 
27. 07. 2017

Profesní průkaz - Břeclav

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
27. 07. 2017

Profesní průjkaz Břeclav

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
27. 07. 2017

Realizace vzdělávacích aktivit pro MÚ Mělník – rozšíření odborných znalostí a dovedností zaměstnanců úřadu

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 476 034 Kč

 
27. 07. 2017

Školení v oblasti obecného a specializovaného IT

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 668 750 Kč

 
27. 07. 2017

Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – služby – vzdělávací aktivity

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2017 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 432 340 Kč

 
27. 07. 2017

Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - služby - personální audit

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 314 050 Kč

 
27. 07. 2017

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 963 595,77 Kč

 
26. 07. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti BORCAD cz, s.r.o. ve vzdělávacím programu - Borcad Akademie – Design for Cost

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč

 
26. 07. 2017

Vzdělávání v manažerských a měkkých dovednostech ve společnosti Dětské zdraví s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
25. 07. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Ollies dorty s.r.o

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 860 000 Kč

 
25. 07. 2017

Total SupplyChain Management

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 270 000 Kč

 
24. 07. 2017

Dispečer logistiky

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 350 000 Kč

 
24. 07. 2017

Vzdělávání zaměstnanců - KLFREE NETWORKS, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 08. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 753 220 Kč

 
24. 07. 2017

Zajištění vzdělávacího programu pro sektor automotive

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 965 000 Kč

 
24. 07. 2017

Svářečské kurzy k rozšíření kvalifikace zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 279 800 Kč

 
24. 07. 2017

Prostory pro „Dětskou skupinu“ v objektu Hradecká 1124 v 1.NP a úpravy místností pro reprocentrum ve 3.NP

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč

 
24. 07. 2017