Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Dodávka služeb GIS pro Mikroregion Sokolov -východ

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2017 15:00

 
25. 08. 2017

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Mlénský s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2017 10:00

 
25. 08. 2017

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY ZBOŽÍ V OBLASTI IT POTŘEB 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 500 000 Kč

 
25. 08. 2017

Poradenství pro Pardubický kraj II

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 09. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 37 940 000 Kč

 
24. 08. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
24. 08. 2017

Podpora a posilování systému služeb sociální prevence zaměřených na potřeby osob ohrožených zadlužeností v Olomouckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 09. 2017 10:00

 
24. 08. 2017

Vícedenní pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením využívajících služeb rané péče

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 09. 2017 10:00

 
24. 08. 2017

Aplikace chemických látek, bezpečnost práce a manipulace při výrobě dextrinových lepidel a jejich použití ve výrobním závodě společnosti TOPCORE service s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 918 000 Kč

 
24. 08. 2017

Svářečské kurzy a periodická přezkoušení svářečů

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 050 000 Kč

 
23. 08. 2017

Vzdělávání zaměstnanců OLC Systems

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč

 
23. 08. 2017

Vzdělávání v oblasti Měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 773 560 Kč

 
23. 08. 2017

Jazykové kurzy projektu Rodina i práce v Plzeňském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
23. 08. 2017

Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců společností ATALIAN CZ s.r.o. a AB Facility a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 228 832 Kč

 
22. 08. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o. Vedoucí provozu – mistr/mistrová

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 09. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 897 000 Kč

 
22. 08. 2017

Vzdělávání žen ohrožených na trhu práce

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 09. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 628 100 Kč

 
22. 08. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti Alfa Plastik, a.s. – technik řízení jakosti BR

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 998 000 Kč

 
22. 08. 2017

Školení zaměstnanců společnosti MITAS a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 09. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 749 680 Kč

 
21. 08. 2017

Zhodnocení podpory uživatelů vybraných poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji směřující k sociálnímu začleňování II

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 09. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
21. 08. 2017

Odborný rozvoj zaměstnanců společnosti 5M s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 427 500 Kč

 
18. 08. 2017

Realizace vzdělávacích kurzů - Školení modulu Firemní aktivity v informačním systému Helios Orange

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 126 500 Kč

 
18. 08. 2017