Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Evaluace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
05. 06. 2017

Realizace specifických vzdělávacích programů (Koučink a Mentoring) v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 807 770 Kč

 
05. 06. 2017

Zajištění ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2017 12:00

 
05. 06. 2017

Programování a obsluha robota KUKA

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 756 000 Kč

 
05. 06. 2017

Podnikové vzdělávání pracovníků společnosti CLITIA a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 06. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 556 576 Kč

 
02. 06. 2017

Vzdělávání ELEKTRO-COMP – zvyšování kvalifikace pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 06. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 874 048 Kč

 
02. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců v metodách sociální práce s rodinou s dětmi

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 347 088 Kč

 
02. 06. 2017

Odborný rozvoj pracovníků společnosti LUKO STROJÍRNY s.r.o. v oblasti kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 115 000 Kč

 
02. 06. 2017

Rozšiřující školení IS KARAT pro správce informačních systémů společnosti VF, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 06. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 216 000 Kč

 
02. 06. 2017

Poskytnutí kongresových, cateringových a překladatelských služeb pro uspořádání odborné Konference PREVON a EDCD

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 230 000 Kč

 
02. 06. 2017

Vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění poskytovaných služeb v Domově u rybníka“- Znalosti pracovníka v sociálních službách

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 455 000 Kč

 
01. 06. 2017

Podnikové vzdělávání řídících pracovníků společnosti ZENOVA services s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 06. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 792 000 Kč

 
31. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců COOL JOB s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 712 400 Kč

 
31. 05. 2017

Zajištění vzdělávacího programu pro sektor automotive

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 965 000 Kč

 
31. 05. 2017

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY ZBOŽÍ V OBLASTI IT POTŘEB 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 500 000 Kč

 
30. 05. 2017

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 999 440 Kč

 
30. 05. 2017

Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o. - kurz se zaměřením na práci s klientem s rizikem v chování, včetně nácviku šetrné sebeobrany

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 195 000 Kč

 
29. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 796 000 Kč

 
26. 05. 2017

Podnikové vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 06. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 620 000 Kč

 
26. 05. 2017

Externí vzdělávání pro COOP družstvo Velké Meziříčí

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 432 000 Kč

 
26. 05. 2017