Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Podnikové vzdělávání zaměstnanců CORMEN 2017/2018

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 334 793 Kč

 
17. 05. 2017

MODYNAS – firemní vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 05. 2017 18:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 758 333 Kč

 
17. 05. 2017

Rozvoj zaměstnanců společnosti LIFTCOMP a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 05. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
17. 05. 2017

Rozvoj The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 706 000 Kč

 
17. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců v rámci OPZ

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 684 150 Kč

 
16. 05. 2017

Rozvojové dokumenty města Bruntálu

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 041 000 Kč

 
16. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MATRIX a.s. (výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit)

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 791 000 Kč

 
15. 05. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 556 000 Kč

 
15. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti SIKO KOUPELNY a.s. a partnera

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 000 000 Kč

 
12. 05. 2017

Vzděláváním k vyšším výkonům

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 390 000 Kč

 
12. 05. 2017

Výběr zpracovatele evaluace projektu Karlovarského kraje na služby prevence

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč

 
12. 05. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky – část 1 KA1 Vzdělávání pro volené zástupce města a vedoucí odborů - Management měst a obcí

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 376 860 Kč

 
12. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců SAFINA, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 512 700 Kč

 
11. 05. 2017

Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 06. 2017 11:45
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 983 471,07 Kč

 
11. 05. 2017

Externí vzdělávání pro firmu FONETIP s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 830 400 Kč

 
11. 05. 2017

Vzdělávání TOOL TECH CZ

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 015 000 Kč

 
10. 05. 2017

Čtení výrobní technické dokumentace

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 168 000 Kč

 
10. 05. 2017

Vzdělávání manažerů společnosti Armex Energy

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 996 240 Kč

 
10. 05. 2017

Propagační předměty OPZ/OP PMP – II.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
09. 05. 2017

Školení zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč

 
09. 05. 2017