Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Podnikové vzdělávání zaměstnanců FANAK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2017 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 540 000 Kč

 
03. 04. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců PROFFA s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 485 000 Kč

 
03. 04. 2017

Zpracování Programů rozvoje obce pro obce Mikroregionu Hustopečsko

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 867 769 Kč

 
03. 04. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti ARAMARK, s.r.o. v Moravskoslezském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 130 000 Kč

 
03. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců OLC Systems

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč

 
31. 03. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance společnosti SP - TOP s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 17:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 182 000 Kč

 
31. 03. 2017

Podpora pracovních týmů v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 838 016,52 Kč

 
31. 03. 2017

Pracovní a bilanční diagnostika (projekt CESTA + projekt TRANSFER)

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 520 350 Kč

 
31. 03. 2017

Odborné služby v oblasti rovných příležitostí II

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 04. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 256 000 Kč

 
30. 03. 2017

Doprava účastníků projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 462 000 Kč

 
29. 03. 2017

Vzdělávání v rámci projektu „Aperta – inovativní vzdělávání II“

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 04. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 590 800 Kč

 
28. 03. 2017

Vzdělávání v České fotovoltaické asociaci, z. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 950 000 Kč

 
28. 03. 2017

Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory Brno

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 04. 2017 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 11 449 429 Kč

 
27. 03. 2017

Vzděláváním k rozvoji společnosti HEROS servis s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 850 000 Kč

 
27. 03. 2017

Vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v Okresní hospodářské komoře Bruntál

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 984 000 Kč

 
27. 03. 2017

Zajištění ubytování v Německu pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu MOSTY 2016

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
27. 03. 2017

Zajištění souboru školení

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 04. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 566 370 Kč

 
24. 03. 2017

Vzděláváním k profesnímu růstu

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 647 000 Kč

 
24. 03. 2017

Vzdělávání zaměstnanců firmy KASTRO office s.r.o. a ARBO CKP s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 04. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 840 000 Kč

 
24. 03. 2017

Zajištění ubytování ve Švédsku pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu MOSTY 2016

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 380 000 Kč

 
24. 03. 2017