Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Školení v oblasti obecného IT pro společnost SILVINI

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 08. 2017 10:00

 
15. 08. 2017

Odborné školení IATF 16949:2016 zaměstnanců FORSCHNER, spol.s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 464 000 Kč

 
14. 08. 2017

Zajištění vzdělávání členů Age Management z.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 389 900 Kč

 
14. 08. 2017

Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory Brno – 2. řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2017 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 384 012 Kč

 
14. 08. 2017

Akreditované vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb 2017/2

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 164 072 Kč

 
11. 08. 2017

Total Supply Chain Management

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 270 000 Kč

 
11. 08. 2017

Dispečer logistiky

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 350 000 Kč

 
11. 08. 2017

Školení řídícího systému

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 384 000 Kč

 
11. 08. 2017

Zajištění vzdělání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2017 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 58 500 Kč

 
11. 08. 2017

Zakázka na školení

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 787 306 Kč

 
11. 08. 2017

Školení personálu pro NDT – vizuální kontrola svarů

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 374 400 Kč

 
11. 08. 2017

Vzdělávání zaměstnanců - HILL Systems s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
11. 08. 2017

Pořízení SW vybavení podporující strategické projektové řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 08. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 343 300 Kč

 
11. 08. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ERUDICO s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 850 000 Kč

 
10. 08. 2017

Profesní rozvoj zaměstnanců Finclub za účelem podpory dalšího růstu

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 700 000 Kč

 
10. 08. 2017

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností ve společnosti SENCO Příbram

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 697 500 Kč

 
10. 08. 2017

Vzdělávání v oblasti obecného IT 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 691 Kč

 
09. 08. 2017

Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 578 500 Kč

 
09. 08. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 469 300 Kč

 
08. 08. 2017

Zajištění vzdělávání pro Společenstvo kominíků ČR v letech 2017 - 2020

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 387 100 Kč

 
07. 08. 2017