Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

IT vzdělávání pro CCA Group a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 299 650 Kč

 
04. 07. 2017

POVEZ II – Windows 10 – podpora a řešení potíží (MOC 10982) – ŠKODA ICT s.r.o. PM

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 147 150 Kč

 
04. 07. 2017

Zajištění odborného vzdělávání pro společnost Eurosecur, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 890 000 Kč

 
03. 07. 2017

Zajištění vzdělávání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 000 Kč

 
03. 07. 2017

Vzdělávání BELIS a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 017 700 Kč

 
03. 07. 2017

Vzdělávání v projektu AutoSAP - podpora autoprůmyslu

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 13 457 103 Kč

 
30. 06. 2017

Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB - ČÁST I: Školení projektového řízení PRINCE2®

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 07. 2017 14:00

 
30. 06. 2017

Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 157 500 Kč

 
29. 06. 2017

Zdokonalení odborné způsobilosti řidičů - Česká Lípa

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
29. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.CE

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 000 Kč

 
29. 06. 2017

Zdokonalení odborné způsobilosti řidičů

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
29. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk. C+E

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 000 Kč

 
29. 06. 2017

Profesní průkaz Benátky II

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 000 Kč

 
29. 06. 2017

Profesní průkaz Benátky

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 000 Kč

 
29. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk. C+E - Benátky

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 000 Kč

 
29. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.C - Benátky

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 000 Kč

 
29. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MATRIX a.s. II. (výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit - účetní, ekonomické a právní kurzy)

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 07. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 204 000 Kč

 
29. 06. 2017

Externí vzdělávání pro firmu Air Technology s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 248 720 Kč

 
29. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců LČR - měkké a manažerské dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
29. 06. 2017

Propagační předměty OPZ/OP PMP – III.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
28. 06. 2017