Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců - HILL Systems s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
11. 08. 2017

Pořízení SW vybavení podporující strategické projektové řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 08. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 343 300 Kč

 
11. 08. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ERUDICO s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 850 000 Kč

 
10. 08. 2017

Profesní rozvoj zaměstnanců Finclub za účelem podpory dalšího růstu

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 700 000 Kč

 
10. 08. 2017

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností ve společnosti SENCO Příbram

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 697 500 Kč

 
10. 08. 2017

Vzdělávání v oblasti obecného IT 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 691 Kč

 
09. 08. 2017

Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 578 500 Kč

 
09. 08. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 469 300 Kč

 
08. 08. 2017

Zajištění vzdělávání pro Společenstvo kominíků ČR v letech 2017 - 2020

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 387 100 Kč

 
07. 08. 2017

IT vzdělávání zaměstnanců UBK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 371 600 Kč

 
07. 08. 2017

Vzdělávací kurzy pro obchodní oddělení ADLER Czech, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 830 000 Kč

 
07. 08. 2017

Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti PRECIOSA

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 283 366 Kč

 
07. 08. 2017

Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 615 000 Kč

 
07. 08. 2017

Komplexní školení - čtení výkresové dokumentace a výrobních výkresů

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2017 08:00

 
04. 08. 2017

POVEZ II – Windows 10 – nasazení a správa – ŠKODA ICT s.r.o. ŠU

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 24 525 Kč

 
04. 08. 2017

Výběr dodavatele odborných školení pro společnost Chára Sport

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 008 000 Kč

 
04. 08. 2017

POVEZ II – Windows 10 – podpora a řešení potíží (MOC 10982) – ŠKODA ICT s.r.o. ŠU

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 24 525 Kč

 
04. 08. 2017

POVEZ II – Windows 10 – novinky pro správce Windows 7 a Windows 8/8.1 – ŠKODA ICT s.r.o. ŠU

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 18 450 Kč

 
04. 08. 2017

Realizace vzdělávacích kurzů - 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 303 000 Kč

 
04. 08. 2017

Vzdělávání zaměstnanců: Odborné školení - Akademie kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000 Kč

 
04. 08. 2017