Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vytvoření Strategie města a Strategie efektivního hospodaření pro město Slavkov u Brna

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 515 000 Kč

 
26. 09. 2017

Zajištění sociální služby "Sociálně terapeutické dílny" v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 636 363 Kč

 
25. 09. 2017

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti BRABEC vzduchotechnika s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 099 103 Kč

 
25. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Stavební firma – Akostav spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 260 000 Kč

 
25. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti TUBES International s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 10. 2017 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 831 750 Kč

 
25. 09. 2017

Výzva č. 34 OPZ - Vzdělávání v oblasti e-governmentu, projektového řízení a kybernetické bezpečnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
25. 09. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. – technik řízení jakosti

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 101 600 Kč

 
25. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ŽS REAL, a.s. - Aqualandu Moravia – VŘ marketing a jazyky

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 201 000 Kč

 
25. 09. 2017

Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
25. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti NC Line a.s. - Evropské svářečské zkoušky dle ČSN

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 397 100 Kč

 
25. 09. 2017

Podporou vzdělanosti zaměstnanců k trvalému růstu

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 345 304 Kč

 
24. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců - MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. II.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 763 000 Kč

 
22. 09. 2017

Odborná jazyková výuka

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 10. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 526 000 Kč

 
22. 09. 2017

Vzdělávání v manažerských a měkkých dovednostech ve společnosti PHARMA Product Management s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč

 
22. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců MÚ Kyjov v rámci projektu „Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov“

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 003 304 Kč

 
22. 09. 2017

„Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 29 659 091 Kč

 
21. 09. 2017

„Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 000 000 Kč

 
21. 09. 2017

Školení pro zaměstnance firmy

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 736 228 Kč

 
21. 09. 2017

Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 11. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 134 900 Kč

 
21. 09. 2017

Rekvalifikační a kvalifikační kurzy pro osoby pečující o děti do 15 let

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 10. 2017 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 345 000 Kč

 
21. 09. 2017