Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 157 500 Kč

 
29. 06. 2017

Zdokonalení odborné způsobilosti řidičů - Česká Lípa

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
29. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.CE

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 000 Kč

 
29. 06. 2017

Zdokonalení odborné způsobilosti řidičů

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
29. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk. C+E

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 000 Kč

 
29. 06. 2017

Profesní průkaz Benátky II

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 000 Kč

 
29. 06. 2017

Profesní průkaz Benátky

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 000 Kč

 
29. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk. C+E - Benátky

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 000 Kč

 
29. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.C - Benátky

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 000 Kč

 
29. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MATRIX a.s. II. (výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit - účetní, ekonomické a právní kurzy)

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 07. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 204 000 Kč

 
29. 06. 2017

Externí vzdělávání pro firmu Air Technology s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 248 720 Kč

 
29. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců LČR - měkké a manažerské dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
29. 06. 2017

Propagační předměty OPZ/OP PMP – III.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
28. 06. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 000 Kč

 
28. 06. 2017

Další vzdělávání zaměstnanců Prague Car Sharing s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2017 18:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 917 368 Kč

 
28. 06. 2017

Zajištění ubytování a pronájmu zasedací místnosti ve Wernigerode - Německo

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 558 653 Kč

 
28. 06. 2017

Analýza dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb v Plzeňském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 239 669,42 Kč

 
27. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk. C+E

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 44 100 Kč

 
26. 06. 2017

Profesní průkaz

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
26. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.C

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 64 800 Kč

 
26. 06. 2017