Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Další vzdělávání zaměstnanců Czech Retail Company

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2017 18:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 253 728 Kč

 
25. 04. 2017

Vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností a realizace odborných kurzů v roce 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 250 000 Kč

 
25. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců FEBE CRAFT s.r.o

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 665 000 Kč

 
25. 04. 2017

Školení pro zaměstnance společnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 223 577 Kč

 
21. 04. 2017

Implementace ISO

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 677 000 Kč

 
21. 04. 2017

Vzděláváním zaměstnanců k vyšší efektivitě a výkonu

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 510 000 Kč

 
21. 04. 2017

Vzdělávací videa o subjektech zajišťujících podporu rodin s dětmi

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 247 920 Kč

 
21. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti NEIRO v oblasti měkkých dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 310 000 Kč

 
20. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti CellCo v oblasti měkkých dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 12:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 260 000 Kč

 
20. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti BREBECK Composite s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 179 000 Kč

 
19. 04. 2017

Výběrové řízení na dodavatele akreditovaných vzdělávacích kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 858 000 Kč

 
19. 04. 2017

SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA BEROUN

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 823 140 Kč

 
18. 04. 2017

Vytvoření elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách v Karlovarském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 817 Kč

 
18. 04. 2017

Vzdělávání pracovníků SECURITY ANIM, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 470 000 Kč

 
18. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ANIM plus - RS, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 505 000 Kč

 
18. 04. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
18. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců firmy CESAR TRADE s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 04. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 571 926 Kč

 
17. 04. 2017

Zajištění vzdělávání pro KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 328 486 Kč

 
14. 04. 2017

Vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění poskytovaných služeb v Domově u rybníka“

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 04. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 615 000 Kč

 
13. 04. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 250 000 Kč

 
13. 04. 2017