Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Odborné služby v oblasti rovných příležitostí

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 03. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 256 000 Kč

 
24. 02. 2017

Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních strategických dokumentů

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 537 190 Kč

 
24. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu Karton plus spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 592 800 Kč

 
24. 02. 2017

Plán zdraví města Brna 2018 - 2030

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 03. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 305 000 Kč

 
23. 02. 2017

Rekvalifikace ve Středočeském kraji 2018-20

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 184 765 000 Kč

 
23. 02. 2017

Strategie bydlení města Brna 2018 - 2030

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 03. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 000 Kč

 
23. 02. 2017

Auditor kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 03. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 687 603,31 Kč

 
22. 02. 2017

Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele města Hustopeče

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 03. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 838 820 Kč

 
21. 02. 2017

Rekvalifikační kurz „Strážný (68-008-E) včetně zkoušky profesní kvalifikace

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 48 000 Kč

 
20. 02. 2017

Rekvalifikační kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)“ včetně zkoušky profesní kvalifikace

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 364 500 Kč

 
20. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu Gatro s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 007 400 Kč

 
20. 02. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti AZP Brno s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 050 000 Kč

 
17. 02. 2017

Zajištění vzdělávání pro STROJCAR s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 706 289 Kč

 
17. 02. 2017

Vybavení pro výrobu doplňkové výživy

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 788 000 Kč

 
16. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu STAVBY ŠÍD s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 516 200 Kč

 
15. 02. 2017

Vzdělávací kurzy pro OKIN BPS

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 03. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 500 000 Kč

 
15. 02. 2017

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 512 000 Kč

 
14. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu KART ARENA BRNO, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 817 800 Kč

 
14. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu KT MOTORSPORT spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 122 800 Kč

 
14. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu Richard Park s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 640 000 Kč

 
13. 02. 2017