Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců společnosti NEIRO v oblasti měkkých dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 310 000 Kč

 
20. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti CellCo v oblasti měkkých dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 12:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 260 000 Kč

 
20. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti BREBECK Composite s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 179 000 Kč

 
19. 04. 2017

Výběrové řízení na dodavatele akreditovaných vzdělávacích kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 858 000 Kč

 
19. 04. 2017

SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA BEROUN

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 823 140 Kč

 
18. 04. 2017

Vytvoření elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách v Karlovarském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 817 Kč

 
18. 04. 2017

Vzdělávání pracovníků SECURITY ANIM, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 470 000 Kč

 
18. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ANIM plus - RS, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 505 000 Kč

 
18. 04. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
18. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců firmy CESAR TRADE s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 04. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 571 926 Kč

 
17. 04. 2017

Zajištění vzdělávání pro KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 328 486 Kč

 
14. 04. 2017

Vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění poskytovaných služeb v Domově u rybníka“

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 04. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 615 000 Kč

 
13. 04. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 250 000 Kč

 
13. 04. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu STAVOSPOL s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 651 420 Kč

 
13. 04. 2017

Vzdělávání ve společnosti Foreigners.cz, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 267 180 Kč

 
13. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SKR stav, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
12. 04. 2017

Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života - sociologické průzkumy, ČÁST A: Bydlení mladých

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
12. 04. 2017

Odborné vzdělávání zaměstnanců AGROMEX s.r.o. v rámci POVEZ

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 539 400 Kč

 
12. 04. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 04. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 855 868 Kč

 
12. 04. 2017

Realizace vzdělávacích aktivit pro MÚ Mělník

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 114 049,59 Kč

 
12. 04. 2017