Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 661 157 Kč

 
09. 06. 2017

Zajištění sociální služby "Osobní asistence" v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 32 355 370 Kč

 
09. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců - Alviso Recruitment s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 06. 2017 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 835 000 Kč

 
09. 06. 2017

Vybudování a provoz DS pro veřejnost – DS DOMINO 1

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 770 248 Kč

 
08. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců a partnerů společnosti COMFOR STORES, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 840 000 Kč

 
08. 06. 2017

Vybudování a provoz DS pro veřejnost – DS DOMINO 2

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 583 471 Kč

 
08. 06. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit pro C.S.CARGO a.s. a partnera

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 000 Kč

 
07. 06. 2017

Vzdělávání ve společnosti agriKomp Bohemia s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 181 000 Kč

 
07. 06. 2017

Pořízení výpočetní techniky 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 82 155 Kč

 
07. 06. 2017

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava – socializačně-vzdělávací pobytové akce a vzdělávací semináře/besedy

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 876 537 Kč

 
07. 06. 2017

Další vzdělávání zaměstnanců Czech Retail Company

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2017 18:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 113 261 Kč

 
07. 06. 2017

Vzdělávací aktivity pro NETAIR, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000 Kč

 
05. 06. 2017

Evaluace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
05. 06. 2017

Realizace specifických vzdělávacích programů (Koučink a Mentoring) v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 807 770 Kč

 
05. 06. 2017

Zajištění ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2017 12:00

 
05. 06. 2017

Programování a obsluha robota KUKA

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 756 000 Kč

 
05. 06. 2017

Podnikové vzdělávání pracovníků společnosti CLITIA a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 06. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 556 576 Kč

 
02. 06. 2017

Vzdělávání ELEKTRO-COMP – zvyšování kvalifikace pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 06. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 874 048 Kč

 
02. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců v metodách sociální práce s rodinou s dětmi

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 347 088 Kč

 
02. 06. 2017

Odborný rozvoj pracovníků společnosti LUKO STROJÍRNY s.r.o. v oblasti kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 115 000 Kč

 
02. 06. 2017