Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky Magdaléna, o.p.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 595 297,6 Kč

 
19. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Poličských strojíren a.s. - Optimalizace

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 0 Kč

 
16. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Poličských strojíren a.s. - MAX

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2016 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 0 Kč

 
16. 09. 2016

Realizace kurzu komplexní krizové intervence

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 280 000 Kč

 
16. 09. 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Erste Grantika Advisory, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 485 910 Kč

 
16. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro Ingersoll-Rand CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 615 000 Kč

 
15. 09. 2016

Zajištění vzdělávání v oblasti obsluhy softwaru pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 09. 2016 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 86 000 Kč

 
13. 09. 2016

Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 295 000 Kč

 
13. 09. 2016

Zajištění vzdělávání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 09. 2016 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 23 550 Kč

 
12. 09. 2016

Evaluace poskytování služeb sociální prevence v Olomouckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
12. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro SAMETEX spol. s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 534 687 Kč

 
09. 09. 2016

Pradlenka Barborka

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 09. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 275 916 Kč

 
06. 09. 2016

Realizace besed s žáky devátých ročníků základních škol v Moravskoslezském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 09. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 868 Kč

 
06. 09. 2016

Zajištění vzdělávání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 09. 2016 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 20 500 Kč

 
02. 09. 2016

Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců EXON s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 09. 2016 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 996 950 Kč

 
02. 09. 2016

Stavební úpravy objektů Základní škola Bavorovská 306, Základní škola Staré Město 191 a budova Radnice Mírové náměstí 208 v Netolicích na dětské kluby a příměstské tábory.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 09. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 582 331 Kč

 
02. 09. 2016

Školení v oblasti měkkých dovedností a manažerského vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 09. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 960 000 Kč

 
02. 09. 2016

Zajištění ubytování ve Wernigerode - Německo

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 924 672 Kč

 
01. 09. 2016

Rámcová smlouva na poskytování překladatelských služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 401 400 Kč

 
01. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro AIS AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 270 Kč

 
31. 08. 2016