ey2012          Koordinací Evropského roku 2012 bylo v České republice pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí

A právě proto, že potenciál lidí nad 50 let je velký, ale často nevyužívaný a opomíjený, zaměřují se na tyto osoby projekty Evropského sociálního fondu. Najít si lépe zaměstnání mohou například díky profesnímu poradenství a vzdělávacím a rekvalifikačním programům.

Projekty zaměřené na osoby 50+, které se aktuálně v OP LZZ realizují.

Výzvy OP LZZ zaměřené na cílovou skupinu nad 50 let. Více zde.

Svými aktivitami se ESF spolupodílí na hledání řešení vysoce aktuálního tématu podpory aktivního života starších lidí. O jeho důležitosti svědčí i skutečnost, že rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stáří a mezigenerační solidarity.

  • Co si pod pojmem aktivního stárnutí představit?
  • - možnost zůstat déle v zaměstnání a podělit se o zkušenosti
  • - aktivně se podílet na chodu společnosti
  • - žít déle ve zdraví a spokojenosti 

Ten upozorňuje na potřebu podpory aktivního a nezávislého života starších lidí, kterých v naší společnosti stále přibývá. Podporu aktivního stárnutí je třeba zohlednit ve všech oblastech života (zaměstnanost, zdravotní péče, sociální služby, vzdělávání dospělých, dobrovolnictví, bytová politika, informační technologie, doprava).

Evropský rok má na téma aktivního stáří upozorňovat a hledat vhodná řešení s reálnými výsledky.

Související odkazy:

Aktivní padesátka    

 

 

 

Přečtěte si, jak si paní Božena díky projektu Úřadu práce "Aktivní padesátka" našla práci.

  • tisková zpráva k zahájení Evropského roku 2012 (březen 2012)
  • tisková zpráva Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity: Senioři mají velký potenciál, využijme ho (prosinec 2012)
  • tisková zpráva Letos celá Evropa stárne aktivně (prosinec 2012)