Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Aktualizace dokumentů OPZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny nové verze dokumentů týkajících se žádosti o přezkum, identifikace přímých a nepřímých nákladů a velikosti podniku. Přidány byly i nové formuláře pro prokazování...

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Rozšíření žadatelů u výzvy č. 063

Upozorňujeme, že od 25. 10. 2016 platí aktualizovaný text výzvy č. 063 "Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni", ve kterém došlo k rozšíření oprávněných žadatelů v rámci...

 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Upozorňujeme, že dne 25. 10. 2016 byla vyhlášena výzva č. 064 OPZ, jejímž cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

 
Určeno pro: Žadatel

Ukončení výzvy č. 060 OPZ

Upozorňujeme, že ve výzvě č. 060 "Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!" byl dne 24. 10. 2016 v 8:00 ukončen příjem žádostí o podporu, a to z důvodu překročení alokace.

 
Určeno pro: Žadatel

Informace k hodnocení a výběru projektů u výzev č. 033 a 034 OPZ

Upozorňujeme, že na stránkách výzev č. 033 a 034 OPZ pro pro územní samosprávné celky byly zveřejněny informace a dokumenty spojené s hodnocením a výběrem projektů.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 064 OPZ (Praha, 16. 11. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k  výzvě č. 064 OPZ  na podporu aktivit a programů...

 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 064 OPZ (Praha, 9. 11. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k  výzvě č. 064 OPZ na podporu aktivit a programů...

 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 063 OPZ (Praha, 7. 11. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů   ESF   – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro  žadatel e k výzvě č. 063  OPZ  „...

 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 063 OPZ (Praha, 25. 10. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 063 OPZ „ Podpora procesu plánování...

 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 063 OPZ (Praha, 20. 10. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 063 OPZ „ Podpora procesu plánování...

 
Určeno pro: žadatel