Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

4 nové výzvy MAS

Upozorňujeme na nově vyhlášené výzvy místních akčních skupin zaměřené na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Radbuza

Upozorňujeme na nově vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou zejména na podporu zaměstnanosti.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Moravská brána

Upozorňujeme na nově vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou zejména na podporu školních klubů a příměstských táborů.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

5 nových výzev místních akčních skupin

Upozorňujeme na nové výzvy MAS:

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Konzultační dny v krajských městech

Od října 2017 budou probíhat konzultační dny odboru Podpory projektů Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Libereckého, Pardubického a...

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvě č. 052 II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 03_16_052 OPZ – Podpora...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě č. 052 I.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 03_16_052 OPZ – Podpora sociálního začleňování...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 040, č. 053 a č. 055 – časté chyby II.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení projektů podpory zaměstnanosti Vás zve na seminář pro příjemcevýzev OPZ č. 040 (Podpora zaměstnanosti cílových skupin), č. 053...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, která...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 040, č. 053 a č. 055 – časté chyby

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení projektů podpory zaměstnanosti Vás zve na seminář pro příjemce výzev OPZ č. 040 (Podpora zaměstnanosti cílových skupin), č. 053...

 
Určeno pro: Příjemce