Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Informace k hodnocení a výběru projektů u výzev č. 033 a 034 OPZ

Upozorňujeme, že na stránkách výzev č. 033 a 034 OPZ pro pro územní samosprávné celky byly zveřejněny informace a dokumenty spojené s hodnocením a výběrem projektů.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace výzvy č. 124 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 124 OPZ zaměřené na podporu inovačního prostředí byl prodloužen termín pro předkládání žádostí do 16. 1. 2017.

 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace výzvy č. 024 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ zaměřené na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny byly prodlouženy termíny pro předkládání...

 
Určeno pro: Žadatel

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 060 OPZ

Ze strany Řídicího orgánu byla prověřena příčina technického problému při podávání žádostí do výzvy č. 060 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji“ dne 3.10.2016 a ve spolupráci s dodavatelem...

 
Určeno pro: Žadatel

Revize pravidel OPZ od 1. 10. 2016

Upozorňujeme, že od 1. 10. 2016 dochází k revizi pravidel OP Zaměstnanost.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 063 OPZ (Praha, 25. 10. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 063 OPZ „ Podpora procesu plánování...

 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 063 OPZ (Praha, 20. 10. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 063 OPZ „ Podpora procesu plánování...

 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro příjemce k výzvě č. 041 OPZ (Praha, 3. 11. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor realizace programů  ESF - sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 041 OPZ „ Budování...

 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 026 a 042 OPZ (Praha, 1. 11. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na Seminář pro příjemce I. a II. určené pro příjemce ve výzvách č. 026 a č. 042 ...

 
Určeno pro: příjemce

Seminář ke zprávám o realizaci pro příjemce k výzvě č. 032

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – Oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce, si vás dovoluje pozvat na seminář ke zprávám o...

 
Určeno pro: příjemce