Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Revize řídicí dokumentace účinná od 1. 5. 2017

Upozorňujeme žadatele a příjemce OPZ, že od 1. 5. 2017 budou platné nové verze několika metodických dokumentů. Uveřejněny byly k dnešnímu dni.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

3 nové výzvy MAS

Upozorňujeme na další výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření a sociální služby.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Obnovení dostupnosti portálu

Obsah portálu byl opět zpřístupněn v pondělí 24. 4. 2017 ve 14 hodin (odstávka byla původně předpokládána až do půlnoci).

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Nový dokument pro příjemce z výzvy č. 043 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 043 byl zveřejněn nový dokument Metodika zařazování zaměstnání do CZ-ISCO pro účely statistiky trhu práce.

 
Určeno pro: Příjemce

Aktualizace Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů.

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě č. 126 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 126 OPZ na...

 
Určeno pro: Příjemce

Konference pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ Vás srdečně zve na paralelní konferenci pro příjemce k výzvám č. 126 a č. 127 OPZ na Pilotní...

 
Určeno pro: Příjemce

Semináře pro příjemce k výzvě č. 042 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na semináře pro příjemce I. a II. určené pro příjemce ve výzvě č. 042 Koordinovaný přístup...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 061 a 062 OPZ (Olomouc, 6.6.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám na...

 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 061 a 062 OPZ (Praha, 18.5.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám na podporu projektů zaměřených...

 
Určeno pro: Příjemce