Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v ISKP14+

Upozorňujeme, že od středy 24. 5. 2017 jsou účinné aktualizované pokyny k vyplnění projektové žádosti v ISKP14+ pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji, ve kterých jsou nepřímé náklady nebo...

 
Určeno pro: Žadatel

Nové výzvy MAS Krušné hory

Upozorňujeme, že dnes byly vyhlášeny čtyři výzvy MAS Krušné hory, které jsou zaměřeny na prorodinná opatření, sociální podnikání, na oblast zaměstnanosti a na podporu sociálních, komunitních služeb...

 
Určeno pro: Žadatel

Veletrh pracovních příležitostí v Třebíči

Srdečně vás zveme na veletrh pracovních příležitostí „Fortel“, který se uskuteční ve dnech 26. - 27. 5. 2017 v areálu bývalé továrny v Třebíči – Borovina. Akci organizuje Krajská hospodářská komora...

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Podhůří Železných hor

Upozorňujeme na dnes vyhlášenou výzvu MAS Podhůří Železných hor, která je zaměřena na podporu sociálního začleňování.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Lašsko

Upozorňujeme na dnes vyhlášenou výzvu MAS Lašsko, která je zaměřena na prorodinná opatření.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Konzultační den k sociálnímu podnikání

Eurocentrum Brno spolu s MPSV Vás srdečně zvou na konzultační den k problematice sociálního podnikání  v  OP Zaměstnanost 

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Dotační příležitosti pro obce v r. 2017

Eurocentrum Brno ve spolupráci s MPSV a dalšími institucemi Vás srdečně zve na seminář Dotace pro obce - Dotační příležitosti pro obce v r. 2017 s výhledem do dalšího období napříč operačními...

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Seminář k přípravě ZoR/ŽoP ve výzvě č. 124 OPZ

Zveme vás na seminář k výzvě č. 124 OPZ Podpora inovačního prostředí zaměřený na téma příprava Zprávy o realizaci/Žádosti o platbu.

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě č. 124 OPZ

Zveme vás na seminář pro příjemce ve výzvě č. 124 OPZ Podpora inovačního prostředí.

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 026 a výzvě č. 042 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na semináře pro příjemce I. a II. určené pro příjemce ve výzvě č. 026 a č. 042 Koordinovaný...

 
Určeno pro: Žadatel