Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Revize pravidel OPZ od 1. 10. 2016

Upozorňujeme, že od 1. 10. 2016 dochází k revizi pravidel OP Zaměstnanost.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nové indikátory u výzev č. 019 a 025 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 019 pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020 a u výzvy č. 025 pro projekty organizačních složek státu...

 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v ISKP14+ pro jednotkové náklady u dalšího vzdělávání

Upozorňujeme, že od 15. září 2016 jsou účinné aktualizované pokyny k vyplnění projektové žádosti v ISKP14+ pro jednotkové náklady u dalšího vzdělávání. Pro informaci, k jakým změnám oproti...

 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzev na realizaci genderových auditů u zaměstnavatelů

Upozorňujeme, že 1. 9. 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 050 a č. 051 na realizaci genderových auditů u zaměstnavatelů.

 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy "Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!"

Upozorňujeme, že 31. 8. 2016 byla vyhlášena výzva zaměřená na další profesní vzdělávání zaměstnanců soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost a zájmových sdružení...

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele k výzvám č. 050 a 051 OPZ (Praha, 5. 10. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvám č. 050 a ...

 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro žadatele výzvy č. 124 OPZ (Praha, 23. 9. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF - veřejná správa a sociální inovace si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě  č. 124 "Podpora Inovačního...

 
Určeno pro: žadatel

Seminář pro příjemce výzvy č. 023 OPZ (Praha, 12. 10. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě  č. 023 " Podpora procesů ve...

 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce výzvy č. 023 OPZ (Praha, 11. 10. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě  č. 023 " Podpora procesů ve...

 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce výzvy č. 023 OPZ (Praha, 5. 10. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě  č. 023 " Podpora procesů ve...

 
Určeno pro: příjemce