Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Nová výzva MAS pro sociální oblast

Upozorňujeme, že 22. 3. 2017 byla vyhlášena výzva MAS Královská stezka zaměřená na sociální služby, další aktivity sociálního začleňování a komunitní centra.

 
Určeno pro: Žadatel

Nová výzva MAS Železnohorský region

Upozorňujeme, že 20. 3. 2017 byla vyhlášena výzva MAS pro oblast prorodinných opatření.

 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy podporující transformaci pobytových služeb a služby komunitního typu

Upozorňujeme, že 20. 3. 2017 byla vyhlášena výzva č. 066 OPZ s cílem zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících...

 
Určeno pro: Žadatel

Nové výzvy MAS ORLICKO

Upozorňujeme, že 15. 3. 2017 byly vyhlášeny 2 výzvy pro oblast zaměstnanosti a prorodinných opatření.

 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzev pro územní samosprávné celky

15. 3. 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 058 a 117 OPZ zaměřené na optimalizaci procesů a profesionalizaci veřejné správy.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvám č. 061 a 062 OPZ (Praha, 18.5.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám na podporu projektů zaměřených...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 061 a 062 OPZ (Praha, 13.4.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám na podporu projektů zaměřených...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 033 a č. 034 (Praha, 15. 5. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace Vás zve na seminář pro příjemce výzev č. 033 a č. 034 .

 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 033 a č. 034 (Praha, 12. 5. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace a Eurocentrum Praha Vás zvou na seminář pro příjemce výzev č. 033 a č. 034 ...

 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 033 a č. 034 (Praha, 26. 4. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace Vás zve na seminář pro příjemce výzev č. 033 a č. 034 .

 
Určeno pro: příjemce