Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Nová výzva MAS zaměřená na sociální oblast

Upozorňujeme, že 19. 1. 2017 byla vyhlášena výzva MAS Hradecký venkov, o.p.s. zaměřená na sociální služby, další aktivity sociálního začleňování a komunitní centra.

Aktualizace pokynů k importu XML soupisky dokladů v IS KP14+

Upozorňujeme, že v návaznosti na aktualizaci IS KP14+, která bude nasazena v ranních hodinách 18. 1. 2017 (00:00-04:00), byly zpřístupněny nové verze dokumentů týkajících se importu XML soupisky...

 
Určeno pro: Příjemce

Informace pro MAS č. 10

Upozorňujeme, že byly uveřejněny informace Řídicího orgánu OP Zaměstnanost pro místní akční skupiny č. 10 obsahující informaci o revizi řídicí dokumentace a pracovní pomůcky k využití při přípravě...

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení 3. výzvy na podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách

Upozorňujeme, že byla uveřejněna výzva č. 052 OPZ podporující sociální začleňování v SLV. Projektové žádosti je možné předkládat od 1.3.2017, od 4:00 hod.

Aktualizace metodických dokumentů OPZ v návaznosti na rozvoj IS KP14+ a IS ESF 2014+

Dokumenty jsou platné od 12. 1. 2017.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 026 a 042 OPZ (13.2.2017, Praha, 11:30-13)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce ve výzvách č.  026  a č.  042  Koordinovaný...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 026 a 042 OPZ (13.2.2017, Praha, 10-11:30)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce ve výzvách č. 026 a č. 042 Koordinovaný přístup...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 132 OPZ (Praha, 25.1.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k  výzvě č. 132 OPZ  na...

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 (26.1.2017, Brno)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám Pilotní ověření...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 (23.1.2017, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám Pilotní ověření...

 
Určeno pro: Příjemce