Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Aktualizace pokynů k importu XML soupisky dokladů v IS KP14+

Upozorňujeme, že v návaznosti na aktualizaci IS KP14+, která bude nasazena v ranních hodinách 18. 1. 2017 (00:00-04:00), byly zpřístupněny nové verze dokumentů týkajících se importu XML soupisky...

 
Určeno pro: Příjemce

Informace pro MAS č. 10

Upozorňujeme, že byly uveřejněny informace Řídicího orgánu OP Zaměstnanost pro místní akční skupiny č. 10 obsahující informaci o revizi řídicí dokumentace a pracovní pomůcky k využití při přípravě...

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení 3. výzvy na podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách

Upozorňujeme, že byla uveřejněna výzva č. 052 OPZ podporující sociální začleňování v SLV. Projektové žádosti je možné předkládat od 1.3.2017, od 4:00 hod.

Aktualizace metodických dokumentů OPZ v návaznosti na rozvoj IS KP14+ a IS ESF 2014+

Dokumenty jsou platné od 12. 1. 2017.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace 3 metodických dokumentů OPZ

Upozorňujeme, že od 15. 1. 2017 jsou aktualizovány 3 metodické dokumenty OPZ.

Seminář pro žadatele k výzvě č. 132 OPZ (Praha, 25.1.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k  výzvě č. 132 OPZ  na...

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 (26.1.2017, Brno)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám Pilotní ověření...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 (23.1.2017, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám Pilotní ověření...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 132 OPZ (Brno, 11. 1. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 132 OPZ na podporu vzniku a...

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvě č. 055 OPZ (Praha, 10. 1. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 055 OPZ „Cílená výzva na regionální projekty...

 
Určeno pro: příjemce