Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Nová výzva MAS

Upozorňujeme na novou výzvu MAS zaměřenou na sociální služby vyhlášenou 28. 4. 2017.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce

Upozorňujeme žadatele, že dnes byla vyhlášena výzva č. 071 OPZ "Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce".

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizace dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci

Upozorňujeme příjemce, že byl aktualizován závěrečný dotazník o výsledcích projektu.

 
Určeno pro: Příjemce

Obvyklé ceny a mzdy/platy platné od 1. 5. 2017

Upozorňujeme, že od 1. 5. 2017 platí aktualizované obvyklé ceny a mzdy/platy pro OPZ.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Revize řídicí dokumentace účinná od 1. 5. 2017

Upozorňujeme žadatele a příjemce OPZ, že od 1. 5. 2017 budou platné nové verze několika metodických dokumentů. Uveřejněny byly k dnešnímu dni.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 071 OPZ III.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele ve výzvě č. 071 OPZ „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“.

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 071 OPZ II.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele ve výzvě č. 071 OPZ „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“.

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele k výzvě č. 071 OPZ I.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele ve výzvě č. 071 OPZ „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“.

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce k výzvě č. 126 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 126 OPZ na...

 
Určeno pro: Příjemce

Konference pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ Vás srdečně zve na paralelní konferenci pro příjemce k výzvám č. 126 a č. 127 OPZ na Pilotní...

 
Určeno pro: Příjemce