Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Upozornění pro žadatele výzvy č. 043

Upozorňujeme žadatele výzvy č. 043 na zveřejnění několika rad k vyplnění žádosti v IS KP2014+. Zároveň doporučujeme nenechávat finalizaci žádosti na poslední den příjmu žádostí, tj. 31. 8. 2016 17:00.

 
Určeno pro: Žadatel

Kontrola projektů se zjednodušeným vykazováním

Upozorňujeme žadatele a příjemce na zveřejnění informací ke kontrole projektů se zjednodušeným vykazováním ze strany orgánů finanční správy.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nové termíny konzultací k výzvě č. 043

Upozorňujeme, že byly zveřejněny nové termíny osobních konzultací k výzvě č. 043.

 
Určeno pro: Žadatel

Informace řídicího orgánu pro MAS č. 7

Upozorňujeme, že řídicí orgán OPZ vydal informaci č. 7 určenou místním akčním skupinám, která se týká doručování akceptačních dopisů a změn webu ESFCR.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nové termíny konzultací k výzvě č. 043

Upozorňujeme, že byly zveřejněny nové termíny osobních konzultací k výzvě č. 043.

 
Určeno pro: Žadatel

Úvodní seminář pro příjemce výzvy č. 31 nebo č. 24 (12. 9. 2016, Praha)

Úvodní seminář pro příjemce výzvy č. 31 nebo č. 24 (12. 9. 2016, Praha)

Úvodní seminář pro příjemce výzvy č. 31 nebo č. 24 (5. 9. 2016, Praha)

Úvodní seminář pro příjemce výzvy č. 31 nebo č. 24 (5. 9. 2016, Praha)

Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti (20. 9. 2016, Olomouc)

Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti (20. 9. 2016, Olomouc)

Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti (12. 9. 2016, Praha)

Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti (12. 9. 2016, Praha)

Seminář pro příjemce výzvy č. 03_15_037 (6. 9. 2016, Praha)

Seminář pro příjemce výzvy č. 03_15_037 (6. 9. 2016, Praha)