Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Nová výzva MAS Železnohorský region

Upozorňujeme, že 20. 3. 2017 byla vyhlášena výzva MAS pro oblast prorodinných opatření.

 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy podporující transformaci pobytových služeb a služby komunitního typu

Upozorňujeme, že 20. 3. 2017 byla vyhlášena výzva č. 066 OPZ s cílem zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících...

 
Určeno pro: Žadatel

Nové výzvy MAS ORLICKO

Upozorňujeme, že 15. 3. 2017 byly vyhlášeny 2 výzvy pro oblast zaměstnanosti a prorodinných opatření.

 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzev pro územní samosprávné celky

15. 3. 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 058 a 117 OPZ zaměřené na optimalizaci procesů a profesionalizaci veřejné správy.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizace Pokynů pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z OPZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Pokynů pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z OPZ pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady.

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 043 (12. 4. 2017, Brno)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k  výzvě č. 043 OPZ...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce ve výzvě č. 043 (5. 4. 2017, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě č. 043 OPZ...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě č. 126 OPZ (Brno, 19.4.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě  č. 126  OPZ na Pilotní...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ (Praha, 18.4.2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a č. 127 OPZ na Pilotní...

 
Určeno pro: příjemce

Seminář pro žadatele k výzvě č. 066 OPZ (Praha, 4. 4. 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 066 „Podpora procesu transformace...

 
Určeno pro: žadatel