Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat. Více

Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Nové výzvy MAS

Upozorňujeme na nové výzvy místních akčních skupin, které byly vyhlášeny 18. 9. 2017.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Konzultační dny v krajských městech

Termíny konzultačních dnů Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech se již blíží, z důvodu omezené kapacity doporučujeme včasnou registraci. Konzultační dny, které realizuje odbor...

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizovaná verze záznamu o docházce v zařízeních péče o děti

Upozorňujeme, že byla zveřejněna aktualizovaná příloha zprávy o realizaci projektu SOUHRNNÝ ZÁZNAM O DOCHÁZCE pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti...

 
Určeno pro: Příjemce

Soutěže MŠMT pro žáky mateřských a základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE...

 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 11. 9. 2017 bylo vyhlášeno několik výběrových řízení na obsazení pracovních pozic na řídicím orgánu OP Zaměstnanost. Bližší informace o výběrových řízeních...

 
Určeno pro: Veřejnost

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 IV.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, která...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 III.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů  ESF  – sociální začleňování si vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047, která...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ VIII.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář určený pro příjemce finanční dotace k výzvám...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro příjemce k výzvám č. 126 a 127 OPZ VII.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Rodinné politiky a politiky stárnutí – projekt „Mikrojesle“ si Vás dovoluje pozvat na seminář určený pro příjemce finanční dotace k výzvám...

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro žadatele k výzvám č. 073 a 074 OPZ IV.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvám č. 073 a...

 
Určeno pro: Žadatel