Flexibilita a diverzita v OPZ+

 • Chcete mít spokojenější zaměstnance a zaměstnankyně?
 • Chcete, aby spokojenost zaměstnaných uvnitř organizace /firmy byla vidět a slyšet i navenek?
 • Chcete loajálnější a angažovanější zaměstnance a zaměstnankyně?
 • Chcete si udržet stávající zaměstnance a zaměstnankyně a už vás nebaví hledat stále nové uchazeče/uchazečky o pozici?
 • Chcete nižší náklady a vyšší zisky?
 • Cítíte, že změna kultury vaší společnosti je s ohledem na proměny trhu práce nevyhnutelná?
 • Vnímáte změnu jako možnost rozvinout vaši společnost a posunout ji dopředu?

Pokud jste na většinu z těchto bodů odpověděli ano, pak je naše výzva vhodná právě pro vás.

Jsme tu pro všechny zaměstnavatele, kteří mají alespoň 50 zaměstnanců a touží po systémových změnách, které povedou k vytvoření rozmanitého pracovního kolektivu a ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem zaměstnance. Díky naší výzvě můžete získat finanční prostředky v rozmezí od 1 do 10 milionů korun na realizaci projektů, které přispějí k modernizaci vašeho pracoviště a posílení konkurenceschopnosti vaší organizace. Spokojenější zaměstnanci znamenají lepší výsledky pro zaměstnavatele.

Propagační foto

Poskytujeme 1 až 10 mil. Kč na každý projekt.
Žádat je možné do 1. 8. 2024, již nyní však jednáme o prodloužení termínu uzavírky.

Výzva 012 OPZ+ "Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)"


Jaké jsou vize podpory výzvy 012?

 • Flexibilita práce umožní zaměstnancům efektivní slaďování rodinného a pracovního života. Sníží se počet zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří mají pocit, že práce omezuje jejich osobní či rodinný život.
 • Flexibilita bude dostupná všem zaměstnancům bez ohledu na obor či pracovní režim.
 • Navýší se počet zaměstnavatelů, kteří dokážou zaměstnancům nabídnout fungující flexibilní pracovní prostředí.
 • Navýší se počet rodičů malých dětí t.č. na RD, kteří budou schopni skloubit řádnou péči o své dítě s výkonem práce pro svého zaměstnavatele dříve než po 3. roce dítěte.
 • Mateřství, resp. mateřská a rodičovská dovolená nebudou překážkou pro další kariérní vývoj.
 • Diverzitní a inkluzivní prostředí odstraní předsudky vůči určitým skupinám zaměstnanců a zaměstnankyň, ženám pečujícím o malé dítě/děti.
 • Pravidla u zaměstnavatele budou transparentní a spravedlivá pro všechny, ať už jde o pravidla odměňování, vzdělávání nebo kariérního růstu.
 • Ženy na vedoucích pozicích budou společností vnímány jako samozřejmost.
   

Propagační foto

Leták výzvy ke stažení

 

Hledáte odpovědi na otázky spojené s diverzitou a flexibilitou? Chcete se ve vaší firmě věnovat diverzitě a zavádět flexibilní formy práce a potřebujete poradit?
Kontaktujte nás. S naší pomocí můžete dosáhnout potřebných změn a posunout se vpřed k dosažení vašich cílů.

Email: diverzita.flexibilita@mpsv.cz

Kontaktní osoby:

Vedoucí oddělení PhDr. Adéla Šeredová Purschová, Ph.D.
email: adela.purschova@mpsv.cz,tel.: 725 359 345

Barbora Koníková, email: barbora.konikova@mpsv.cz

Martina Hrdinová, email: martina.hrdinova1@mpsv.cz