Žadatelé

Máte nápad na projekt, který pomůže zlepšit podmínky na pracovním trhu? Chcete získat finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost?

Žadatelé

Příjemci

Dostali jste z Operačního programu Zaměstnanost na svůj projekt finanční podporu? Hledáte, co všechno je důležité při jeho realizaci?

Příjemci

Komu pomáháme

Naše příběhy vás seznámí s tím, komu na trhu práce pomáháme a jak. Nahlédněte do života projektů a jejich účastníků a můžete se jimi sami inspirovat.

Komu pomáháme

Mapa akcí a projektů

Podívejte se, kde všude naše peníze pomáhají. V přehledné interaktivní mapě snadno najdete námi podporované akce a projekty na celém území České republiky.

Mapa akcí a projektů

Sazby per diems v projektech OPZ a OPZ+

Upozorňujeme, že k 25. 7. 2022 došlo ke zveřejnění aktualizovaného sazebníku „per diems“ (tj. cestovních náhrad pro zahraniční experty) na stránkách EK:

 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzvy Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 12. 8. 2022 byla vyhlášena výzva č. 014 OPZ+ Podpora pečujících osob a sdílené péče (1).

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 4. 8. 2022 byla vyhlášena výzva č. 012 OPZ+ Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Zveřejnění vzoru pro vykázání jednotek ve výzvě č. 003 OPZ+

Upozorňujeme, že na stránkách výzvy č. 003 Zajištění dostupnosti sociálních služeb byl zveřejněn vzor přílohy ke zprávě o realizaci - souhrnný přehled poskytovatelů sociálních služeb – výkaz jednotek.

 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzvy Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Rádi bychom Vás informovali, že dne 1. 8. 2022 byla vyhlášena výzva č. 011 OPZ+ Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

ONLINE seminář pro příjemce k výzvám 141 a 142 OPZ

Trvání akce: 6. 9. 2022

 
Určeno pro: Příjemce

Seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy 012 OPZ+ I. - ZRUŠENO

Trvání akce: 10. 8. 2022

Místo konání: Hlavní město Praha

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy 012 OPZ+ IV.

Trvání akce: 27. 9. 2022

Místo konání: Hlavní město Praha

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy 012 OPZ+ II.

Trvání akce: 17. 8. 2022

Místo konání: Brno

 
Určeno pro: Žadatel

Seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy 012 OPZ+ III.

Trvání akce: 24. 8. 2022

 
Určeno pro: Žadatel