Mapa akcí a projektů

Podívejte se, kde všude naše peníze pomáhají. V přehledné interaktivní mapě snadno najdete námi podporované akce a projekty na celém území České republiky.

Mapa akcí a projektů
Aktuálně
27. 05.

Seminář pro příjemce k výzvě 061 OPZ+ (online)

Trvání akce: 11. 6. 2024

 
Určeno pro: Příjemce
24. 05.

Informace pro žadatele ve výzvě 40 a 47

Řídicí orgán OPZ+ informuje příjemce z výzev č. 40 a 47, že byly zveřejněny vzory souhrnných evidencí.

 
Určeno pro: Žadatel
22. 05.

Pomůcka pro zadavatele zakázek v režimu zákona

Upozorňujeme žadatele a příjemce, kteří zadávají zakázky v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal k tomuto nového průvodce.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce
22. 05.

Upozornění na odstranění technických problémů portálu

Rádi bychom vás informovali, že na webu www.esfcr.cz došlo k odstranění technických problémů a již běží standardní rychlostí.

 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce
14. 05.

Navýšení alokace výzvy Vybudování dětských skupin (2)

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že došlo ke schválení navýšení alokace výzvy č. 061 Vybudování dětských skupin (2) pro skupinu B o 200 mil. Kč.

 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce