Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast sociálního začleňování

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 1. října 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 72/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874).

 
01. 10. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

3 pracovní nabídky na ŘO OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 27. září 2018 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení služebních míst SM 835018, SM 835019 a SM 835011 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (835).

 
01. 10. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na ŘO OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit na aktuálně vyhlášená výběrová řízení na obsazení těchto služebních míst:

 
01. 10. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost