Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní příležitosti na ŘO OPZ - oblast rovnosti žen a mužů

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 13. 4. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na 7 služebních míst - společné výběrové řízení na obsazení 2 služebních míst SM 834014 a SM 834018 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834). Dále bylo vyhlášeno společné výběrové řízení na obsazení 2 služebních míst SM 835005 a 835011 a společné výběrové řízení na obsazení 3 služebních míst SM 835016, 835018 a 835019 v odboru realizace programů ESF– veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (835).

 
13. 04. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 11. 4. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 851006 v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení (851).

 
11. 04. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 6. 4. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 27/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení nesrovnalostí a koordinace (852), a dále výběrové řízení č. 26/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874).

 
06. 04. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost