Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast sociálního začleňování

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 59/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního začleňování (872).

 
13. 08. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast sociálního začleňování

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 7. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 60/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874).

 
07. 08. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 3. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa projektové/ho manažera/ky (SM 831019) v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů veřejné správy I (831).

 
06. 08. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

2 pracovní nabídky na ŘO OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 2. 8. 2018 byla vyhlášena 2 výběrová řízení na obsazení služebních míst - místo projektové/ho manažera/ky (SM 834018) v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834) a místo programové/ho manažera/ky (SM 853028) v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení kontrol projektů a rizik (853).

 
02. 08. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídka na ŘO OPZ - oblast rovnosti žen a mužů

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 1. 8. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 58/2018 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834).

 
01. 08. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost