Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 1. 2020 byla vyhlášena 2 výběrová řízení řízení (VŘ): 1) VŘ č. 02/2020 na obsazení pracovní pozice asistenta/ky ředitele/ky odboru kontrol evropských programů (85), 2) VŘ č. 03/2020 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

 
10. 01. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost