Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 19. 10. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 831023 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů veřejné správy I (831).

 
20. 10. 2020
 
Určeno pro: Veřejnost