VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 17. 6. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 870001 na obsazení pozice asistenta/ky ředitele/ky odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87).

 
17. 06. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 8. 6. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 16/2021 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834).

 
08. 06. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost