Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 13. 2. 2018 byla vyhlášena tato výběrová řízení: výběrové řízení č. 12/2018 na obsazení pracovní pozice komunikační úředník/nice v oddělení klientské podpory a publicity projektů (862); výběrové řízení č. 13/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního začleňování (872); výběrové řízení č. 14/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875); výběrová řízení č. 15/2018, č. 16/2018, č. 18/2018, č. 19/2018 a č. 20/2018 na obsazení celkem 6 pracovních pozic v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly I a II (824 a 825); výběrové řízení č. 17/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874); výběrové řízení č. 21/2018 na obsazení pracovní pozice v oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti.

 
14. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že byla vyhlášena řada výběrových řízení na: služební místo č. 825017 v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825); 2 služební místa č. 853001 a 853024 v odboru kontrol evropských programů (85), kontrol projektů a rizik (853); služební místo č. 874012 v oddělení projektů systému služeb; služební místo č. 875023 v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875); 2 služební místa č. 831008 a 831019 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace (83), oddělení projektů veřejné správy I (831).

 
14. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 2. 2018 byla vyhlášena tato výběrová řízení: výběrové řízení č. 9/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů podpory zaměstnanosti (823); výběrové řízení č. 10/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874); výběrové řízení č. 11/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825).

 
12. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 2. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 8/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru řízení programů ESF (81), oddělení monitorování a reportingu (812).

 
12. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 8. 2. 2018 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení 2 služebních míst: 1 služební místo v odboru řízení programů ESF (81), oddělení monitorování a reportingu (812) a 1 služební místo v odboru řízení programů ESF (81), oddělení finančního řízení (813).

 
08. 02. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost