Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - metodika

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 17. 4. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 811008 v odboru řízení programů ESF (81), oddělení metodiky a koordinace (811).

 
17. 04. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ - profesní vzdělávání, CLLD a veřejná správa

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 17. 4. 2019 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení 7 pracovních pozic a 1 služebního místa v sekci evropských fondů a mezinárodní spolupráce MPSV.

 
17. 04. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost