Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

VOLNÁ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ MÍSTA - MPSV

Informace o volných pozicích v oblasti evropských fondů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

Informace o volných pozicích v rámci celé implementační struktury Národního strategického referenčního rámce naleznete na stránkách Strukturálních fondů v ČR.

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 10. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 63/2019 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82) oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti (822). Dále byla dne 9. 10. 2019 vyhlášena 2 výběrová řízení č. 65/2019 a 66/2019 na obsazení 2 pracovních pozic v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

 
10. 10. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost