Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

TECHNICKÁ PODPORA UŽIVATELŮM OPZ (IS ESF 2014+, databáze produktů, fórum, portál esfcr.cz)

Technická podpora dostupná na portálu esfcr.cz formou diskusního klubu slouží žadatelům a příjemcům OPZ, kteří mají problémy či technické dotazy k IS ESF 2014+, databázi produktů či portálu esfcr.cz. Klub je dostupný pro registrované a přihlášené uživatele.

Pro dotazy týkající se ISKP využijte schránku iskp@mpsv.cz. Technická podpora na portálu a hotline iskp@mpsv.cz  pro žadatele a příjemce OP Zaměstnanost má následující provozní dobu:

  • Pracovníci technické podpory OPZ jsou k dispozici v pracovních dnech od 8:00 do 16:00.
  • Reakce na zaslané požadavky je garantována do 4 hodin v rámci provozní doby technické podpory od obdržení požadavku.

TECHNICKÁ PODPORA IS ESF pro OP VVV

V případě požadavků na technickou podporu k systému IS ESF 2014+ v rámci projektů OP VVV (vč. problematiky přístupů, registrací, generování nebo prodlužování platnosti registračních kódů) musí být požadavky zaslány formou interní depeše z IS KP14+ (z detailu projektu), a to na adresu podpory - OPVVV_Žadatel/Příjemce_Technická_podpora.

Uživatelé mohou rovněž využít diskuzní klub OP VVV TECHNICKÁ PODPORA IS ESF pro OP VVV. Klub je dostupný pro registrované a přihlášené uživatele.

TECHNICKÁ PODPORA IS ESF pro OP PPR

V případě požadavků na technickou a metodickou podporu k systému IS ESF 2014+ v rámci projektů OP PPR prosíme příjemce o kontaktování finančního manažera daného projektu, v době nepřítomnosti je možné obrátit se na tuto emailovou adresu.

Uživatelé mohou rovněž využít diskuzní klub OP PPR TECHNICKÁ PODPORA IS ESF pro OP PPR. Klub je dostupný pro registrované a přihlášené uživatele.