Zpět

Prioritní osa 1 - Adaptabilita

Prioritní osa 1 - Adaptabilita je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do:

  • rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací,
  • rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • rozšiřování možností pro uplatňování pružnějších forem zaměstnávání,
  • zavádění moderních forem systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Prioritní osa 1 je implementována prostřednictvím dvou následujících oblastí podpory:

### list recursive=1 display=list sort=aorder order=desc limit=15 total=0 ###

Informace o projektech Vzdělávejte se, které poskytují zaměstnavatelům příspěvky na vzdělávání zaměstnanců a rekvalifikace pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, naleznete zde.

1.JPG