Zpět

Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce

Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce je zaměřena na:

  • zlepšení přístupu k zaměstnání,
  • trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání,
  • prevenci nezaměstnanosti skupin ohrožených na trhu práce, včetně proaktivních opatření pro předcházení nebo mírnění vyloučení v důsledku zdravotních znevýhodnění,
  • zvýšení kvality informačních, poradenských, vzdělávacích, zprostředkovatelských a ostatních služeb poskytovaných institucemi na trhu práce,
  • tvorbu systémů pro předvídání změn na trhu práce.

Prioritní osa 2 je implementována prostřednictvím následujících dvou oblastí podpory:

### list recursive=1 display=list sort=aorder order=desc limit=15 total=0 ###

Informace o projektech Vzdělávejte se, které poskytují zaměstnavatelům příspěvky na vzdělávání zaměstnanců a rekvalifikace pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, naleznete zde.

2.JPG