Zpět

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Kde získat další informace o OP VK?

Více o OP VK - aktuální informace, vyhlášené výzvy a dokumenty - je možné nalézt na webových stránkách MŠMT, případně na portálu strukturálních fondů v ČR.

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Z fondů EU je pro OP VK vyčleněno celkem 1,79 mld. € (85 %), z českých veřejných zdrojů je financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. € (15 %).