Zpět

2 nové výzvy na podporu provozu dětských skupin

Upozorňujeme, že dne 5. 3. 2019 byla uveřejněna výzva č. 112 OPZ "Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu". Výzva č. 113 OPZ na provoz v Praze byla vyhlášena 12. 3. 2019.

Cílem těchto výzev je možnost dlouhodobého financování provozu stávajících registrovaných dětských skupin splňujících podmínky výzvy. Dotaci mohou získat jak dětské skupiny pro veřejnost, tak podnikové dětské skupiny. Podmínkou je provoz dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině. O podporu se mohou ucházet obce, kraje, nestátní neziskové organizace, školy, firmy, OSVČ a další subjekty dle podmínek uvedených ve výzvách. Na jeden projekt je možné získat dotaci až 8,6 milionu korun.

Žádosti lze podávat od 5. března 2019 pro regiony ČR  (výzva č. 112) a od 12. března 2019 pro hl. m. Prahu (výzva č. 113) elektronicky prostřednictvím IS KP14+. Odlišností od předchozích výzev je snaha řídicího orgánu vytvořit možnost financování i těch žadatelů, kteří jsou zapsáni do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině nejpozději k 31. 12. 2018 a čerpání finančních prostředků z OPZ doposud nevyužívali. Žadatelům, kteří uspějí v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, bude poskytnuta podpora z OPZ. 

Více informací naleznete v samotných výzvách:

 


 
Uveřejněno: 5. 3. 2019
 
Aktualizováno: 12. 3. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel