Zpět

Aktualizace pokynů pro vyplnění žádostí o podporu v IS KP14+

Upozorňujeme, že je k dispozici nová verze Pokynů k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání.

Hlavním důvodem pro aktualizaci dokumentu byla skutečnost, že dosavadní znění pokynů instruovalo žadatele k vyplnění určité informace do textu žádosti, výzva k předkládání žádostí o podporu, která má datum vyhlášení 15. 3. 2019 ovšem stanovuje, že žadatel má potřebné údaje zapsat do samostatné přílohy žádosti. ŘO upravil znění Pokynů, aby žadatelé neměli pochybnosti, jak mají správně postupovat.


 
Uveřejněno: 14. 3. 2019
 
Aktualizováno: 14. 3. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel