Zpět

Informace k novým výzvám na dětské skupiny

Řídicí orgán vyhlásí další výzvy na podporu provozu dětských skupin, konkrétně 4. února 2019 výzvu č. 101 pro mimopražské regiony a 11. února 2019 výzvu č. 103 pro hl. m. Prahu. Snahou je zamezit tzv. „klikacím“ výzvám a zajistit podávání žádostí o podporu průběžně.

Do výzev bude možné podávat projekty na pokračování provozu dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině. Podpora není určena na vybudování/transformaci nových zařízení. Cílem je umožnit kontinuální financování pro registrované dětské skupiny dosud financované z OPZ.

Žádost o podporu v rámci těchto výzev nepůjde podat dříve než 4 měsíce před ukončením stávajícího projektu. Žadatelům, kteří uspějí v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, bude poskytnuta podpora. Podmínky výzvy i dostupná alokace jsou nastaveny s předpokladem, že stávající dětské skupiny především maximálně využijí dosud získané veřejné prostředky (tedy řádně realizují a dle schválených harmonogramů dokončí stávající projekty v rámci výzev OPZ) a teprve následně v případě zájmu o další provoz požádají o financování dalšího provozu dle podmínek těchto výzev. Zájemci o další dotaci na dětskou skupinu z OPZ tak nemusí s předložením žádosti spěchat a mohou se zaměřit na úspěšné dokončení běžících projektů. Krátkých lhůt na podání žádosti ani vyčerpání alokace dříve podanými projekty se nemusí nikdo obávat.

Podrobné informace k podmínkám podávání projektů budou dostupné po vyhlášení výzev na stránkách ESF CR.


 
Uveřejněno: 1. 2. 2019
 
Aktualizováno: 1. 2. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel