Zpět

Nástroj Arachne

Upozorňujeme, že údaje o žadatelích o podporu a příjemcích podpory z OPZ, včetně údajů o jejich partnerech a dodavatelích plnění pro projekty, které jsou oficiálně k dispozici ve veřejných databázích, mohou být využívány za účelem detekce ukazatelů rizik týkajících se projektu.

V rámci několika procesů administrace projektů, které zajišťuje Řídicí orgán OPZ, je využíván nástroj Arachne. Arachne je IT nástroj, který vytvořila a provozuje Evropská komise. Cílem vytvoření nástroje bylo posílit kvalitu řízení a kontroly v oblasti ESI fondů. Více informací o Arachne je k dispozici na stránce Využití IT nástroje ARACHNE v OPZ.


 
Uveřejněno: 25. 5. 2018
 
Aktualizováno: 25. 5. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce