Upravit filtr
Upravit filtr

Nabídka osobních konzultací k sociálním inovacím (výzva č. 024)

Od prosince 2015 až do konce října 2016 nabízíme osobní konzultace k inovačním záměrům pro zájemce o realizaci projektu ve výzvě č. 024 OPZ.

 
26. 11. 2015

Vyhlášení druhé výzvy na podporu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Upozorňujeme, že 16. prosince 2015 byla vyhlášena výzva č. 042 OPZ na podporu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 
25. 11. 2015

Vyhlášení výzvy na podporu zaměstnanosti cílových skupin

Upozorňujeme, že 20. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva č. 040 OPZ na podporu zaměstnanosti cílových skupin.

 
11. 11. 2015

Vyhlášení výzev na podporu zařízení péče o děti

Upozorňujeme, že 11. listopadu 2015 byly vyhlášeny výzvy č. 035 a 036 OPZ na podporu vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo Prahu/v hl. m. Praze.

 
10. 11. 2015

Dobrá praxe - dalších 25 případových studií projektů OP LZZ

Projděte si nově doplněné případové studie, které byly provedeny v rámci OP LZZ. Celkem jich bylo uveřejněno 63. Představují dobrou praxi v oblastech, ve kterých bude možné realizovat projekty i v rámci OPZ: aktivní politiky zaměstnanosti, sociální služby a sociální integrace, rovné příležitosti, veřejná správa, mezinárodní spolupráce.

 
10. 11. 2015

Nový dokument u výzvy č. 026 (KPSVL)

Upozorňujeme, že u výzvy č. 026 OPZ zaměřené na koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám byl uveřejněn dokument s nejčastějšími dotazy týkajícími se nepřímých nákladů.

 
05. 11. 2015

Nový dokument u výzvy č. 022 (sociální začleňování)

Upozorňujeme, že u výzvy č. 022 OPZ zaměřené na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování byl uveřejněn dokument s nejčastějšími dotazy týkajícími se nepřímých nákladů.

 
04. 11. 2015

Nové dokumenty u výzev zaměřených na sociální inovace

Upozorňujeme, že na stránce výzev č. 018 a 024 OPZ zaměřených na sociální inovace byly uveřejněny nové dokumenty sloužící žadatelům při přípravě projektů.

 
04. 11. 2015

Aktualizace výzev č. 027 a 028 OPZ

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci výzev č. 027 a 028 OPZ zaměřených na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

 
03. 11. 2015

Aktualizace formulářů a vzorů OPZ

Upozorňujeme, že 3. 11. 2015 došlo k aktualizaci několika formulářů a vzorů týkajících se právního aktu a zadávacích/výběrových řízení v OP Zaměstnanost. Doplněn byl i jeden nový vzor.

 
03. 11. 2015

Vyhlášení výzvy na projekty veřejné správy zaměřené na inovace

Upozorňujeme, že 2. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva č. 018 OPZ na podporu projektů veřejné správy zaměřených na inovace v tematických oblastech OPZ.

 
02. 11. 2015

Aktualizace dokumentů OPZ

Upozorňujeme, že 30. 10. 2015 došlo k aktualizaci několika příruček a formulářů OP Zaměstnanost. Účinnost dokumentů je od 1. 11. 2015.

 
30. 10. 2015

Provozní doba hotline IS KP14+

Upozorňujeme uživatele IS KP14+, že v rámci OP Zaměstnanost došlo k nastavení provozní doby hotline iskp@mpsv.cz.

 
30. 10. 2015

Vyhlášení výzvy na podporu budování kapacit nestátních neziskových organizací

Upozorňujeme, že 19. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva č. 041 OPZ na podporu budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

 
26. 10. 2015

Vyhlášení výzvy na podporu sociálních inovací

Upozorňujeme, že 2. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva č. 024 OPZ na podporu sociálních inovací v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny.

 
26. 10. 2015

Semináře pro žadatele k výzvě č. 015 OPZ (říjen + listopad, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na semináře pro žadatele k výzvě č. 015 OPZPodpora sociálního podnikání.

 
14. 10. 2015

Vyhlášení výzvy na podporu procesu transformace pobytových služeb

Upozorňujeme, že 20. října 2015 byla vyhlášena výzva č. 037 OPZ na podporu procesu transformace pobytových služeb a podporu služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

 
06. 10. 2015

Informace o otevřené výzvě č. 002 - Budování kapacit sociálních partnerů

Výzva OPZ č. 002 Budování kapacit sociálních partnerů je otevřena k přijímání projektových žádostí do 31. 12. 2015 12:00 hod.

 
06. 10. 2015

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+

Upozorňujeme, že k 5. 10. 2015 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+ v souvislosti s rozvojem tohoto systému.

 
05. 10. 2015

Odložení vyhlášení výzvy zaměřené na rozvoj služeb zaměstnanosti

Upozorňujeme, že vyhlášení výzvy č. 122 OPZ, které mělo proběhnout dnes, bylo z důvodu dodatečných úprav textu výzvy přesunuto na 19. 10. 2015. Děkujeme za pochopení.

 
05. 10. 2015