Upravit filtr
Upravit filtr

Plánovaná výzva na podporu zařízení péče o děti

Rádi bychom Vás informovali o chystané výzvě OPZ na podporu zařízení péče o děti (tj. dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., či zařízení péče o děti provozované jako volná/vázaná živnost dle zákona č. 455/1991 Sb.).

 
21. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Upozorňujeme, že 23. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 026 OPZ na podporu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 
07. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Upozorňujeme, že 23. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 022 OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování.

 
07. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce

Upozorňujeme, že 21. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 023 OPZ na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce.

 
07. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu efektivní veřejné správy

Upozorňujeme, že 9. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 025 OPZ pro projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy.

 
01. 09. 2015

Vyhlášení výzev OPZ na implementaci vládní strategie rovnosti žen a mužů

Upozorňujeme, že 1. září 2015 byly vyhlášeny výzvy č. 027 a 028 OPZ na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

 
28. 08. 2015

Dobrá praxe - další případové studie realizovaných projektů OP LZZ

Chcete žádat o dotaci v Operačním programu Zaměstnanost? Inspirací pro Vás mohou být případové studie, které byly doplněny o 17 novinek. Prohlédnout si můžete stručné abstrakty i celé studie, které se zaměřují na zachycení dobré praxe.

 
27. 08. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže

Upozorňujeme, že 1. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 116 OPZ "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje".

 
26. 08. 2015

MPSV finalizuje podobu mapy sociálně vyloučených lokalit

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně projednává konečnou podobu Mapy sociálně vyloučených lokalit v ČR. Mapa vznikla na základě rozsáhlých terénních a doplňujících šetření realizovaných mezi lety 2014-2015 v obcích, kde byl identifikován výskyt sociálně vyloučené lokality či lokalit.

 
21. 08. 2015

Informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byly uveřejněny informace řídicího orgánu OPZ pro Místní akční skupiny týkající se investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 
06. 08. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu sociálního podnikání

Upozorňujeme, že 17. srpna 2015 byla vyhlášena výzva č. 015 OPZ na podporu sociálního podnikání.

 
30. 07. 2015

Vzor pracovního výkazu OPZ

Upozorňujeme, že k 30. 7. 2015 došlo k uveřejnění vzoru pracovního výkazu OP Zaměstnanost.

 
30. 07. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež

Upozorňujeme, že 3. srpna 2015 byla vyhlášena výzva č. 032 OPZ na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež.

 
30. 07. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na budování kapacit a profesionalizaci NNO

Upozorňujeme, že 3. srpna 2015 byla vyhlášena výzva č. 031 OPZ na budování kapacit a profesionalizaci nestátních neziskových organizací.

 
30. 07. 2015

Hodnocení rizikovosti projektů OPZ

Rádi bychom vás informovali, že řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) bude provádět hodnocení rizikovosti projektů. Účelem je včasné odhalení potenciálních problémů v průběhu realizace projektů a efektivní řízení souvisejících rizik.

 
28. 07. 2015

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídící orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.

 
27. 07. 2015

Vyhlášení výzev OPZ na podporu služeb péče o děti

Upozorňujeme, že 3. srpna 2015 byly vyhlášeny výzvy č. 013 a 014 OPZ na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování.

 
27. 07. 2015

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+

Upozorňujeme, že 29. 6. 2015 byly uveřejněny pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+.

 
29. 06. 2015

Nové vzory pro zadávací/výběrová řízení OPZ

Upozorňujeme, že 25. 6. 2015 byly doplněny 2 nové vzory pro zadávací/výběrová řízení OP Zaměstnanost.

 
25. 06. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ Budování kapacit sociálních partnerů

Upozorňujeme, že byla uveřejněna výzva č. 002 OPZ Budování kapacit sociálních partnerů.

 
25. 06. 2015