Upravit filtr
Upravit filtr

Odborný článek 3 - Jak zakotvit peer konzultanty do systému péče _OPRAVA

Související projekt: Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním

 
02. 12. 2021

Odborný článek 2 - Peer konzultanti v Bohnicích i jinde _OPRAVA

Související projekt: Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním

 
02. 12. 2021

Evaluační zpráva o stavu bytové nouze ve statutárním městě Jihlava

Související projekt: Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě

 
02. 12. 2021

Závěrečná evaluační zpráva

Související projekt: Mediace - cesta k posilování rodinných kompetencí

 
02. 12. 2021

Analytický report z vyhodnocených dat pilotního projektu

Související projekt: Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

 
26. 11. 2021

Komplexní vyhodnocení získaných dat dle metodiky hodnocení zdravotnických technologií ("HTA report")

Související projekt: Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

 
26. 11. 2021

Evaluace projektů Národního screeningového centra. Dopadová evaluace

Související projekt: Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

 
26. 11. 2021

Metodika sběru dat

Související projekt: Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

 
26. 11. 2021

Návrh doporučeného diagnostického a klinického postupu pro program screeningu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem na národní úrovni

Související projekt: Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

 
26. 11. 2021

Podrobná metodika a plán realizace pilotního projektu, sestavený harmonogram a připravené zázemí pro jeho spuštění

Související projekt: Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

 
26. 11. 2021

Metodika výběru probandů

Související projekt: Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

 
26. 11. 2021

Manuál managementu podpory návratu rodičů po mateřské/rodičovské dovolené

Související projekt: Stipendium Czechitas

 
23. 11. 2021

Případová studie

Související projekt: Služby následné péče v Anabell

 
22. 11. 2021

Brožura HR best practices

Související projekt: Stipendium Czechitas

 
04. 11. 2021

Závěrečná zpráva o vyhodnocení statistických údajů a vyhodnocení údajů resortních - anonymizovaných statistik zejména s ohledem na rozdíl v odměňování žen a mužů.

Související projekt: Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity

 
04. 11. 2021

Závěrečná zpráva re-auditu na SZŠ Děčín

Související projekt: Gender point na SZŠ Děčín

 
04. 11. 2021

Resortní strategie rovnosti žen a mužů na nadcházející léta v návaznosti na strategický dokument Vládní strategie rovnosti žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 a koncepční dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti (rovných příležitostí) mužů a žen s cílem připravit i návaznou strategii MD a implementaci vládní strategie po roce 2020.

Související projekt: Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity

 
04. 11. 2021

Závěrečná zpráva o výsledcích šetření výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti a popisu přijatých opatření

Související projekt: Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity

 
04. 11. 2021

Závěrečná zpráva na konci projektu o přehledu agend, v nichž byla při jednáních v pracovních orgánech Rady EU a Evropské komise zohledněna rovnost žen a mužů jako průřezové téma.

Související projekt: Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity

 
04. 11. 2021

Analýza optimalizovaného systému institucionálního zabezpečení. Bude analyzováno: 1. Zhodnocení dopadu na ženy a muže ve strategických dokumentech MD předkládaných vládě ke schválení, 2. Implementace priorit a postupů MD při naplňování rovnosti žen a mužů, 3. podmínky pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň v pracovním a služebním poměru.

Související projekt: Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity

 
04. 11. 2021