Zpět

Aktivizační a motivační programy v Českých Velenicích

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006126

Záměrem projektu je přispět k podpoře integrace osob z CS pomocí jejich aktivizace, zvyšování motivace k hledání zaměstnání, zlepšování zaměstnatelnosti a podpory při uplatnění se na trhu práce. Dále pak předcházet dalšímu prodlužování dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní spojeným negativním sociálním dopadům. V projektu bude podpořeno min. 60 osob z CS.Aktivity jsou uzpůsobeny konkrétní cílové skupině a jejím specifickým potřebám.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2017 - 31. 5. 2020
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • KONÍČEK, o.p.s.
 • IČ: 27002527
 • Sídlo:
  • Ulice: Adamovská
  • Číslo popisné: 6
  • Městská část: Rudolfov u Českých Budějovic
  • Město: Hůry
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37371

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 304 785,62
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 406 726,88

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce; Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2.výzva

Více informací o projektu


 
21. 9. 2020