Zpět

APLIKACE GOOD-LIVES MODELU V ČESKÉM VĚZEŇSTVÍ

Hlavním účelem projektu je otestovat v šesti věznicích v ČR nástroj Good Lives Model (GLM), díky kterému by se mělo zamezit opakování trestných činů s násilnou povahou u vězňů, kteří byli za trestný čin této povahy odsouzeni. Samotný nástroj GLM spočívá v  terapeutickém přístupu zaměřeném na posilování pozitivních charakteristik a rysů násilného vězně a nikoliv jen na prevenci jeho rizikového chování. Jde o přenos dobré praxe ze zahraničí (Německo, Austrálie), kde je v rámci rehabilitace pachatelů násilné trestné činnosti aplikován právě nástroj GLM. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že u osob, které úspěšně tento model dokončili, byla recidiva až o 68 % nižší. Evaluace projektu hledá u vězňů násilných trestných činů přímý vztah mezi aplikací modelu GLM a rizikem násilného chování po propuštění. Do výzkumu je zapojeno celkem 400 osob, polovina z nich projde programem GLM a druhé polovině bude poskytnuta běžná terapeuticko-výchovná péče. Rozdíly mezi skupinami pak ukáží efekt modelu GLM na násilné chování a jeho recidivu. Projekt vznikl ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby (GŘ). Pokud se koncept GLM prokáže jako funkční, plánuje GŘ začlenit části programu do strategie práce s vězni na celostátní úrovni.

Název projektu

APLIKACE GOOD-LIVES MODELU V ČESKÉM VĚZEŇSTVÍ

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081

Příjemce

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Realizace projektu

1. 8. 2019 - 31. 7. 2022

Web

https://www.volonte.cz/glm