Zpět

Co všechno tvoří jednu zakázku?

  • Je zakázáno rozdělit plnění, která spolu věcně, místně a časově souvisí, do několika menších zakázek, pokud by díky tomu zadávání těchto menších zakázek proběhlo v jiném režimu zadávání, než který je závazný pro zakázku veškerého spolu souvisejícího plnění.
  • Nejlépe lze předejít potenciálnímu riziku podezření z úmyslného dělení zakázky vyhlášením jednoho komplexního výběrového řízení, ve kterém se předmět zakázky rozdělí na části. Uchazeči o zakázku se v takovém případě mohou přihlásit do všech částí nebo jen na jimi vybrané, každá část zakázky může mít ve finále jiného dodavatele.

KOMPLETNÍ informace naleznete v příručce D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek.