Zpět

Cochemský model v ČR

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007251

Záměrem je vyvinout a otestovat v Úst. kraji účinné specializované služby pro rodiny v rozvodovém řízení. Na Mostecku ověříme v praxi preventivní program s prvky ?Cochemského modelu? (SRN), který podpoří ohrožené děti ve zvládnutí náročné životní situace a v prosazení jejich zájmů dle Úmluvy o právech dítěte. Zefektivníme řešení případů prostřednictvím rodinné mediace a zážitkové pedagogiky. Podpoříme pozitivní rodičovství a tím snížíme neg. dopad kriz. situace na psychosociální vývoj dítěte.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2017 - 31. 10. 2019
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi, Zaměstnanci NNO/ sociálních podniků

Příjemce

 • MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.
 • IČ: 26661306
 • Sídlo:
  • Ulice: Hošťálkovo náměstí
  • Číslo popisné: 138
  • Městská část: Žatec
  • Město: Žatec
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43801

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 326 183,19
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 334 474,31

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Investiční priorita: 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce; 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce; 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce; 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ; Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ; Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ; Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
 • Výzva: Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Více informací o projektu


 
24. 9. 2020