Zpět

Community of Practise on Results Based Management (Síť zaměřená na řízení orientované na výsledky)

Vedoucí partner: Belgie – Vlámsko

Ostatní partneři: Belgie – Valonsko, Česká republika, Nizozemí (EIPA), Itálie, Litva, Polsko, Řecko, Slovensko, Švédsko

Doba trvání sítě: 1. květen 2009 – 31. prosinec 2012

Podrobnosti: www.coprbm.eu

Dokumenty: