Zpět

Dejme šanci absolventům

Vlivem finanční krize zažil trh práce v roce 2009 šok. Firmy začaly šetřit na všech frontách, mnohdy hromadně propouštěly a počty uchazečů o zaměstnání rostly. Mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce patří již tradičně čerství absolventi škol.

„Cílem projektu bylo zlepšit pozici absolventů při vstupu do prvního zaměstnání, případně při zahájení podnikání. V jeho rámci získali teoreticko-praktické znalosti, dovednosti a pracovní návyky, které si následně prohloubili během praxe u některého ze zaměstnavatelů. Zároveň si osvojili pracovní postupy v životě organizace,“ uvádí autoři projektu na svých webových stránkách.

Jedním z hlavních důvodů, proč nemohou najít práci, je jejich nedostatečná nebo dokonce nulová praxe v oboru. Podniky raději sáhnou po zkušeném pracovníkovi a nechtějí ztrácet čas a peníze s „nehotovými“ lidmi.

A právě odstranění tohoto „handicapu“ bylo hlavním cílem projektu nazvaného „První kroky absolventa do praxe“. Program financovaný z Evropského sociálního fondu realizovala poradenská firma APIS Nymburk. Ve spolupráci s regionálními úřady práce a Podnikatelským inkubátorem umožnila 70 mladým lidem, aby si rozšířili své vědomosti a získali potřebné zkušenosti.

Celý program trval 28 měsíců a byl rozdělen na pět půlročních bloků. Během nich se zájemci 10 týdnů školili a celých 6 měsíců absolvovali praxi u vybraného zaměstnavatele. O tom, že byl projekt skutečně úspěšný, hovoří i fakt, že od května 2010 běží jeho pokračování. Obsah se navíc dočkal aktuálních změn. Autoři upravili původní vzdělávací moduly tak, aby odpovídaly současným požadavkům zaměstnavatelů. Potencionální účastníky kurzů oslovují, stejně jako v předchozím případě, prostřednictvím škol, úřadů práce a regionálních médií. APIS počítá s tím, že ve druhém kole projektu proškolí na šest desítek mladých lidí.

 

Příjemce

APIS Nymburk, s.r.o.

Název

První kroky absolventa do praxe

Operační program

OP RLZ

Zahájení

duben 2006

Ukončení

srpen 2008

Náklady

5 805 300 Kč

Číslo

CZ.04.1.03/1.1.02.2/0021

Partneři

Podnikatelský inkubátor Nymburk p.o.

Web

www.apis-nb.cz


Otevřít galerii
 
5.11.2010