Zpět

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Projekt Fondu dalšího vzdělávání byl zaměřen na pilotní otestování systému dobrovolnických programů v organizacích veřejné správy jako inovativního nástroje vzájemného neformálního učení a osobního rozvoje zapojených zaměstnanců. Cílem projektu bylo vyhodnotit, nakolik mohou dobrovolnické programy přispět k lepšímu  fungování veřejné správy , pozitivní změny v organizační kultuře a rozvinutí spolupráce veřejné správy se sociálními partnery.

Pracovníkům zapojených organizací se v průběhu projektu podstatně zvýšilo povědomí jak o dobrovolnických příležitostech v lokalitě, tak v organizaci, kde působí, častěji se začali zapojovat do dobrovolných aktivit v rámci pracovní doby, ale nezřídka i ve svém volném čase. Vliv dobrovolnické činnosti na zvýšení efektivity práce se v projektu nepodařilo statisticky jednoznačně prokázat (i vzhledem k relativně obtížnému posuzování efektivity v prostředí veřejné správy), nicméně z hloubkových rozhovorů vyplývá mírné zvýšení pracovní motivace a zájmu o dění v organizaci, zlepšení mezilidských vztahů a komunikace jako důsledek dobrovolnických programů. Na modelových příkladech tvorby strategií a přípravy projektových žádostí byl v projektu vypočítán přínos dobrovolnické činnosti pracovníků úřadů k dosažení interních úspor, v nichž se ukázal trend nižších celkových nákladů na některé vykonávané činnosti (např. cca 6% úspora celkových nákladů na vytvoření strategie, resp. 23% u přípravy žádostí) oproti obcím, kde nebyla dobrovolnická činnost podporována.  Jednoznačný přínos mělo dobrovolnictví na navýšení počtu subjektů s nimiž organizace spolupracovaly při řešení věcných agend a prohloubení spolupráce organizací s nimi. 

V projektu vznikl velmi kladně hodnocený e-learningový vzdělávací program pro koordinátory dobrovolníků. 

 

Název projektu

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458

Příjemce

Fond dalšího vzdělávání

Realizace projektu

1. 12. 2016 - 31. 5. 2019

Web

https://www.dobrovolnictvi.net/projekt/dobrovolnictvi-ve-verejne-sprave