Zpět

Doplnění výzvy – změna alokace


Dne 1.8.2006 byla Úřadem práce v Jihlavě vyhlášena výzva č.3 k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti Opatření 1.1 OP RLZ „Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání“.

Identifikace výzvy:

Číslo výzvy: 03
Číslo grantového schématu: CZ.04.1.03/1.1.10
Název grantového schématu: Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Celková částka pro tuto výzvu: 14 164 500,63,- Kč
Celková alokace byla navýšena o 3 476 000,- Kč

K navýšení alokace došlo převodem finančních prostředků z projektu na administraci Opatření 1.1 ÚP v Jihlavě na grantové projekty.