Zpět

Elektronický formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ pro 1. výzvu Opatření 2.2

Obsah:

  • (soubor typu .zip)Benefit GS 2.2
    Soubor ke stažení: GS_2_2c.zip, velikost: 1.9 MB, poslední změna: 31.10.2005

 

Zde naleznete samoinstalační soubor Elektronického formuláře žádosti o finanční podporu z OP RLZ pro 1. výzvu Opatření 2.2

Soubor GS_2_2.exe si nejprve uložte do svého počítače a teprve pak spusťte instalaci.Při vyplňování elektronické žádosti postupujte podle pokynů uvedených v Příručce pro žadatele.

Pro ZS a KP je zřízena HOTLINE: Standardně v době 7,30 - 16,30, help_oprlz@tescosw.cz. Okruh dotazů je vymezen na obsluhu a provoz aplikace Benefit. Pro Konečné uživatele je uvedena kontaktní osoba v dokumentu Výzvy. Okruh dotazů může zasahovat jak věcnou tak technickou oblast.

Elektronická žádost Benefit je aplikace, která obsahuje konkrétní a nezamenitelná data (program, GS, výzva, opatrení, cílové skupiny, cinnosti, ukazatele, prílohy apod.) a konkrétní kontroly a omezení.

Pokud si instalujete nový Benefit pro jinou výzvu (nebo jiný operační program) je nejvhodnejší tento Benefit nainstalovat pod jiným názvem než "Benefit", jak se nabízí při spuštění instalace (doporucujeme pri instalaci do názvu vložit napr. císlo opatrení nebo výzvy, popr. i zkratku programu). Potom urcite nedojde k jejich zámene. Pokud jste si jisti, že již dříve nainstalovaný Benefit nebudete potřebovat a nebo v něm nemáte podanou žádost o projekt, můžete již existující Benefit přeinstalovat novým.

Pokud se jedná o aktualizaci Benefitu pro stejnou výzvu a opatrení, ve kterém podáváte žádost o projekt a pro jaké už Benefit na pocítaci nainstalován máte, je samozrejme naopak žádoucí preinstalovat starou verzi verzí novou.

Pokud se stane, že žadatel rozpracovanou žádost otevřete v jiném Benefitu, o svoje projekty neprijde, žádosti na počítači zustanou (soubory mají koncovku .ben a standardně jsou uloženy ve složce \Dokumenty\Benefit\Data), jen pro správné finální uložení doporucujeme je spustit v odpovídajícím Benefitu. V opačném případě nezaručuje autor programu jeho správnou funkci.