Zpět

Fotografie projektů ze Sama doma 2010

 • Kliknutím na fotografii projektu se dostanete do alba, kde se nachází další fotky (seznam projektů viz níže).
 • Informace o reportážích včetně odkazu na web a archiv pořadu Sama doma naleznete zde.

Projekty 1/3

Projekty 1/3

Projekty 2/3

Projekty 2/3

 

Projekty 3/3

Projekty 3/3

 

Projekty 1/3:
 • Budování Archy na Modletíně – komunita zdravých lidí a lidí s postižením (CZ.1.04/5.1.01/12.00114)
 • Kvalifikační kurz „Asistent zdravotně postižených dětí a mládeže“ (CZ.1.04/3.4.04/26.00198)
 • Vznik a rozvoj Center podpory rodiny (CZ.1.04/5.1.01/12.00083)
 • Vzdělávání v eGON Centru Královehradeckého kraje (CZ.1.04/4.1.00/40.00020)
 • Firemní školka Linet (CZ.1.04/3.4.04/26.00011)
 • Podpora pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení Dolmen, o.p.s. (CZ.1.04/3.3.05/31.00014)
Projekty 2/3:
 • Jak vystoupit z kruhu (CZ.1.04/3.1.03/22.00101)
 • „Jde to i jinak“: Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce (CZ.1.04/3.2.01/19.00003)
 • Krize se nebojíme (CZ.1.04/2.1.00/13.00053)
 • Moderní pekař a cukrář (CZ.1.04/1.1.02/23.00644)
 • Mezinárodní spolupráce v komunitním plánování sociálních služeb (CZ.1.04/5.1.01/12.00075)
 • Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen (CZ.1.04/3.4.04/26.00088)
 • Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb na území Středočeského kraje (CZ.1.04/3.1.03/22.00091)
Projekty 3/3:
 • Pracovní sobota s.r.o. – rozjezd a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy (CZ.1.04/3.1.06/30.00045)
 • Profesionální ROSKA (CZ.1.04/3.3.05/31.00246)
 • Podpora realizace partnerství k rodinné politice na místní a regionální úrovni a procesů komunitního plánování v oblasti slaďování pracovního a rodinného života (CZ.1.04/3.4.04/26.00235)
 • S pomocí za prací v Plzeňském kraji (CZ.1.04/2.1.00/13.00011)
 • S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji (CZ.1.04/2.1.00/13.00042)
 • Centrum vzdělávání chův pečujících o děti v rodinách Středočeského kraje (CZ.1.04/3.4.04/26.00229)
 • Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců REVA o.p.s. (CZ.1.04/3.1.03/22.00263)