Zpět

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002755

Projekt se zaměří na řešení nerovností žen a mužů v ČR. K tomu dojde prostřednictvím systémového nastavení genderové agendy, zejména implementací Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR a dalších dokumentů. Projekt zlepší institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů na úrovni vlády a prosazování gender mainstreamingu např. lepším sběrem statistických dat či hodnocením dopadů materiálů předložených vládě. Projekt prohloubí gender agendu směrem k EU, OSN a dalším mezinárodním organizacím.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2016 - 31. 12. 2020
 • Místo realizace: Středočeský kraj; Jihočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj; Pardubický kraj; Královéhradecký kraj; Karlovarský kraj; Kraj Vysočina; Zlínský kraj; Jihomoravský kraj; Ústecký kraj; Plzeňský kraj; Hlavní město Praha; Liberecký kraj
 • Místo dopadu: Liberecký kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Středočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Karlovarský kraj; Hlavní město Praha; Olomoucký kraj; Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Pardubický kraj; Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Nestátní neziskové organizace, Orgány veřejné správy, Zaměstnavatelé

Příjemce

 • Úřad vlády České republiky
 • IČ: 00006599
 • Sídlo:
  • Ulice: nábřeží Edvarda Beneše
  • Číslo popisné: 128/4
  • Městská část: Malá Strana
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 35 426 151,44
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 8 475 145,36

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů; 1.2 Rovnost žen a mužů
 • Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce; Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
 • Výzva: Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Více informací o projektu


 
12. 11. 2020