Zpět

INOVACE V OBLASTI PODPORY A PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ HIV POZITIVNÍ KOMUNITY S VYUŽITÍM DOBRÉ ZAHRANIČNÍ PRAXE

Propagační foto

ČSAP je nezisková organizace, která hájí práva osob s HIV ve společnosti a nabízí jim odborné služby. Současné trendy v zahraničí a praxe ukazují, že lidé s HIV poptávají komplexní podporu pro soběstačný a takzvaně “normální” život. Projekt ve výzvě 83 řeší problém sociálního vyloučení HIV pozitivních osob ze společnosti a diskriminaci v důsledku jejich zdravotního stavu. Zaměřuje se na narušené vztahy s jejich blízkými osobami, ale především i vůči sobě samým. Zjištění diagnózy má silný negativní dopad na psychické zdraví člověka a jeho další fungování ve společnosti. Tito lidé ztrácí rodinné či partnerské vazby, dochází ke ztrátě zaměstnání, bydlení apod. Běžní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb v důsledku neznalosti a předsudků často odmítají poskytnout své služby HIV pozitivním lidem.

Cílem projektu je tedy vytvořit takovou službu, která bude pružně reagovat na potřeby široké skupiny HIV pozitivních rozsáhlým spektrem nabídky poradenských a jinak podpůrných aktivit, a to i pro jejich blízké partnery, rodinu, spolupracovníky. V první řadě by šlo o podporu a pomoc při řešení zdravotních, sociálních, psychických a vztahových problémů s cílem předcházení sociálnímu vyloučení těchto klientů nebo jim pomoci důsledky tohoto vyloučení vyřešit a vrátit je do běžného života. Za tímto účelem proběhl v projektu stěžejní sběr dat k zjištění potřeb HIV pozitivních a dalších osob z cílových skupin. Na základě jejich analýzy byla navržena podoba služby, která se bude postupně testovat a vyhodnotí se dopad na cílové skupiny.

 

Název projektu

INOVACE V OBLASTI PODPORY A PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ HIV POZITIVNÍ KOMUNITY S VYUŽITÍM DOBRÉ ZAHRANIČNÍ PRAXE

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011350

Příjemce

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Realizace projektu

1. 12. 2019 – 30. 11. 2021

Web

https://www.hiv-komunita.cz/clanky/projekt-inovace-v-oblasti-podpory-a-prevence-socialniho-vylouceni-hiv-pozitivni-komunity.html