Zpět

Jak správně vyberu dodavatele?

  • Věnujte zvýšenou pozornost přípravě a realizaci výběrového řízení. Připravili jsme pro Vás důležitá doporučení, jak minimalizovat potenciální rizika spojená s výběrovým řízením.
  • Skutečnost, že Vám bylo výběrové řízení na příslušné stránce zveřejněno, neznamená, že podkladové materiály prošly kontrolou a výběrové řízení je správně zadáno.
  • Nedodržení postupů pro zadávání zakázky je jednou z nejčastějších chyb příjemců.

KOMPLETNÍ informace naleznete v příručce D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek.